Факультети та спеціальності

за якими оголошено прийом у 2017 році

На інженерно-фізичний факультет

Спеціальність

Освітня програма (спеціалізація)

132 Матеріалознавство

прикладне матеріалознавство

термічна обробка металів

композиційні та порошкові матеріали, покриття

136 Металургія

ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів

131 Прикладна механіка

обладнання та технології ливарного виробництва

технології та устаткування зварювання

відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій

192 Будівництво та цивільна інженерія

промислове і цивільне будівництво

073 Менеджмент

менеджмент в будівництві

Деканат: аудиторія 345 (головний корпус, 3 поверх); телефон 764-46-74, 769-84-14.

На факультет комп’ютерних наук і технологій

Спеціальність

Освітня програма (спеціалізація)

123 Комп’ютерна інженерія

комп’ютерні системи та мережі

спеціалізовані комп’ютерні системи

122 Комп’ютерні науки

комп’ютерні науки

121 Інженерія програмного забезпечення

інженерія програмного забезпечення

124 Системний аналіз

інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах

Деканат: аудиторія 362 (головний корпус, 3 поверх); телефон 764-33-61, 769-83-32.

На факультет радіоелектроніки та телекомунікацій

Спеціальність

Освітня програма (спеціалізація)

125 Кібербезпека

безпека інформаційних і комунікаційних систем

системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки

172 Телекомунікації та радіотехніка

інформаційні мережі зв’язку

радіотехніка

радіоелектронні апарати та засоби

інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

якість, стандартизація та сертифікація

153 Мікро- та наносистемна техніка

мікро- та наноелектронні прилади і пристрої

Деканат: аудиторія 369 (головний корпус, 3 поверх); телефон 764-46-15, 769-83-06.

На електротехнічний факультет

Спеціальність

Освітня програма (спеціалізація)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

електричні машини і апарати

електричні та електронні апарати

електромеханічні системи автоматизації та електропривод

електромеханічне обладнання енергоємних виробництв

електротехнічні системи електроспоживання

енергетичний менеджмент

173Авіоніка

електротехнічні комплекси та системи літальних апаратів

Деканат: аудиторія 266(головний корпус, 2 поверх); телефон 764-46-25, 769-84-26.

На транспортний факультет

Спеціальність

Освітня програма (спеціалізація)

275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

транспортні технології (на залізничному транспорті)

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

транспортні технології (на автомобільному транспорті)

133 Галузеве машинобудування

колісні та гусеничні транспортні засоби

двигуни внутрішнього згорання

Деканат: аудиторія 245 (головний корпус, 2 поверх); телефон 764-46-56, 769-83-17.

На машинобудівний факультет

Спеціальність

Освітня програма (спеціалізація)

131 Прикладна механіка

технології машинобудування

обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування

133 Галузеве машинобудування

металорізальні верстати та системи

підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини
і обладнання

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок

авіаційні двигуни та енергетичні установки

Деканат: аудиторія 380 (головний корпус, 3 поверх); телефон 764-44-23, 769-83-50.

На факультет економіки і управління

Спеціальність

Освітня програма (спеціалізація)

072 Фінанси, банківська справа та страхування

фінанси і кредит

073 Менеджмент

менеджмент організацій і адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

регіональне управління

075 Маркетинг

маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

організація торгівлі та комерційна логістика

економіка агропромислових формувань

підприємницька діяльність

економіка підприємства

071 Облік і оподаткування

облік і аудит

Деканат: аудиторія 278 (головний корпус, 2 поверх); телефон 764-34-16, 769-82-33.

На гуманітарний факультет

Спеціальність

Освітня програма (спеціалізація)

292 Міжнародні економічні відносини

міжнародний бізнес

035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно))

переклад

022 Дизайн

дизайн

Деканат: аудиторія 271 (головний корпус, 2 поверх); телефон 764-23-14, 769-83-07.

На факультет управління фізичною культурою та спортом

Спеціальність

Освітня програма (спеціалізація)

016 Спеціальна освіта

корекційна освіта

227 Фізична терапія, ерготерапія

 фізична реабілітація

017 Фізична культура і спорт

фізичне виховання

Деканат: аудиторія 392а ( ІV корпус, 3 поверх); телефон 769-83-08.

На юридичний факультет

Спеціальність

Освітня програма (спеціалізація)

052 Політологія

політологія

081 Право

правознавство

Деканат: аудиторія 490а( IV корпус, 4 поверх); телефон 769-86-21.

На факультет соціальних наук

Спеціальність

Освітня програма (спеціалізація)

053 Психологія

психологія

054 Соціологія

соціологія

061 Журналістика

журналістика

231 Соціальна робота

соціальна робота

Деканат: аудиторія 491 ( IV корпус, 4 поверх); телефон 769-85-67.

На факультет міжнародного туризму та управління персоналом

Спеціальність

Освітня програма (спеціалізація)

242 Туризм

туризмознавство

051 Економіка

управління персоналом та економіка праці

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності

Деканат: аудиторія 385 ( IV корпус, 3 поверх); телефон 769-85-68.