Факультети та спеціальності

за якими оголошено прийом у 2018 році

На інженерно-фізичний факультет

Спеціальність

Освітня програма (спеціалізація)

132 Матеріалознавство

прикладне матеріалознавство

термічна обробка металів

136 Металургія

ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів

131 Прикладна механіка

обладнання та технології ливарного виробництва

технології та устаткування зварювання

відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій

Деканат: аудиторія 345 (головний корпус, 3 поверх); телефон 764-46-74, 769-84-14.

На факультет комп’ютерних наук і технологій

Спеціальність

Освітня програма (спеціалізація)

121 Інженерія програмного забезпечення

інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки

комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія

комп’ютерні системи та мережі

спеціалізовані комп’ютерні системи

124 Системний аналіз

інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах

Деканат: аудиторія 362 (головний корпус, 3 поверх); телефон 764-33-61, 769-83-32.

На факультет радіоелектроніки та телекомунікацій

Спеціальність

Освітня програма (спеціалізація)

125 Кібербезпека

безпека інформаційних і комунікаційних систем

системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

інтелектуальні мехатронні та роботехнічні системи

екологічні прилади та системи

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

якість, стандартизація та сертифікація

153 Мікро- та наносистемна техніка

мікро- та наноелектронні прилади і пристрої

172 Телекомунікації та радіотехніка

інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

інформаційні мережі зв’язку

радіоелектронні апарати та засоби

радіотехніка

Деканат: аудиторія 369 (головний корпус, 3 поверх); телефон 764-46-15, 769-83-06.

На електротехнічний факультет

Спеціальність

Освітня програма (спеціалізація)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

електричні машини і апарати

електричні та електронні апарати

електромеханічні системи автоматизації та електропривод

електромеханічне обладнання енергоємних виробництв

електротехнічні системи електроспоживання

енергетичний менеджмент

173Авіоніка

електротехнічні комплекси та системи літальних апаратів

Деканат: аудиторія 266 (головний корпус, 2 поверх); телефон 764-46-25, 769-84-26.

На машинобудівний факультет

Спеціальність

Освітня програма (спеціалізація)

131 Прикладна механіка

технології машинобудування

обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування

133 Галузеве машинобудування

металорізальні верстати та системи

підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини
і обладнання

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок

авіаційні двигуни та енергетичні установки

Деканат: аудиторія 380 (головний корпус, 3 поверх); телефон 764-44-23, 769-83-50.

На факультет будівництва, архітектури та дизайну

Спеціальність

Освітня програма (спеціалізація)

022 Дизайн

графічний дизайн

дизайн середовища

промисловий дизайн

073 Менеджмент

 менеджмент в будівництві

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

економіка агропромислових формувань

економіка підприємства

 підприємницька діяльність

132 Матеріалознавство

композиційні та порошкові матеріали, покриття

192 Будівництво та цивільна інженерія

промислове і цивільне будівництво

Деканат: аудиторія 365 (головний корпус, 3 поверх); телефон 769-86-22.

На транспортний факультет

Спеціальність

Освітня програма (спеціалізація)

133 Галузеве машинобудування

колісні та гусеничні транспортні засоби

двигуни внутрішнього згорання

275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

транспортні технології (на залізничному транспорті)

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Деканат: аудиторія 245 (головний корпус, 2 поверх); телефон 764-46-56, 769-83-17.

На факультет економіки і управління

Спеціальність

Освітня програма (спеціалізація)

071 Облік і оподаткування

облік і аудит

072 Фінанси, банківська справа та страхування

фінанси і кредит

073 Менеджмент

менеджмент організацій і адміністрування

075 Маркетинг

маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

організація торгівлі та комерційна логістика

281 Публічне управління та адміністрування

регіональне управління

Деканат: аудиторія 278 (головний корпус, 2 поверх); телефон 764-34-16, 769-82-33.

На гуманітарний факультет

Спеціальність

Освітня програма (спеціалізація)

035 Філологія

035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)) – перша англійська

292 Міжнародні економічні відносини

міжнародний бізнес

Деканат: аудиторія 271 (головний корпус, 2 поверх); телефон 764-23-14, 769-83-07.

На факультет управління фізичною культурою та спортом

Спеціальність

Освітня програма (спеціалізація)

016 Спеціальна освіта

корекційна освіта

017 Фізична культура і спорт

 фізичне виховання

227 Фізична терапія, ерготерапія

фізична реабілітація

Деканат: аудиторія 392а ( ІV корпус, 3 поверх); телефон 769-83-08.

На юридичний факультет

Спеціальність

Освітня програма (спеціалізація)

052 Політологія

політологія

081 Право

правознавство

Деканат: аудиторія 490а ( IV корпус, 4 поверх); телефон 769-86-21.

На факультет соціальних наук

Спеціальність

Освітня програма (спеціалізація)

053 Психологія

психологія

054 Соціологія

соціологія

061 Журналістика

журналістика

231 Соціальна робота

соціальна робота

Деканат: аудиторія 491 ( IV корпус, 4 поверх); телефон 769-85-67.

На факультет міжнародного туризму та управління персоналом

Спеціальність

Освітня програма (спеціалізація)

051 Економіка

управління персоналом та економіка праці

економіка біоресурсів та природокористування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності

242 Туризм

туризмознавство

Деканат: аудиторія 385 ( IV корпус, 3 поверх); телефон 769-85-68.