Факультети та напрями підготовки

за якими оголошено прийом у 2016 році

На інженерно-фізичний факультет

Спеціальність

Освітня програма

132 Матеріалознавство

прикладне матеріалознавство

термічна обробка металів

композиційні та порошкові матеріали, покриття

136 Металургія

ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів

131 Прикладна механіка

обладнання та технології ливарного виробництва

технології та устаткування зварювання

відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій

192 Будівництво та цивільна інженерія

промислове і цивільне будівництво

Деканат: аудиторія 338(головний корпус, 3 поверх); телефон 764-46-74, 769-84-14.

На електротехнічний факультет

Спеціальність

Освітня програма

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

електричні машини і апарати

електромеханічні системи автоматизації та електропривод

електромеханічне обладнання енергоємних виробництв

електротехнічні системи електроспоживання

енергетичний менеджмент

Деканат: аудиторія 266(головний корпус, 2 поверх); телефон 764-46-25, 769-84-26.

На факультет комп’ютерних наук і технологій

Спеціальність

Освітня програма

123 Комп’ютерна інженерія

комп’ютерні системи та мережі

спеціалізовані комп’ютерні системи

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

інформаційні технології проектування

системи штучного інтелекту

121 Інженерія програмного забезпечення

програмне забезпечення систем

інженерія програмного забезпечення

124 Системний аналіз

системний аналіз і управління

Деканат: аудиторія 362(головний корпус, 3 поверх); телефон 764-33-61, 769-83-32.

На факультет радіоелектроніки та телекомунікацій

Спеціальність

Освітня програма

125 Кібербезпека

безпека інформаційних і комунікаційних систем

системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки

172 Телекомунікації та радіотехніка

інформаційні мережі зв’язку

радіотехніка

радіоелектронні апарати та засоби

інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

153 Мікро- та наносистемна техніка

мікро- та наноелектронні прилади і пристрої

Деканат: аудиторія 369(головний корпус, 3 поверх); телефон 764-46-15, 769-83-06.

На транспортний факультет

Спеціальність

Освітня програма

275 Транспортні технології

транспортні технології (автомобільний транспорт)

транспортні технології (залізничний транспорт)

133 Галузеве машинобудування

колісні та гусеничні транспортні засоби

двигуни внутрішнього згорання

Деканат: аудиторія 245(головний корпус, 2 поверх); телефон 764-46-56, 769-83-17.

На машинобудівний факультет

Спеціальність

Освітня програма

131 Прикладна механіка

технології машинобудування

обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування

133 Галузеве машинобудування

металорізальні верстати та системи

підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок

авіаційні двигуни та енергетичні установки

Деканат: аудиторія 380(головний корпус, 3 поверх); телефон 764-44-23, 769-83-50.

На факультет економіки і управління

Спеціальність

Освітня програма

072 Фінанси, банківська справа та страхування

фінанси і кредит

073 Менеджмент

менеджмент організацій і адміністрування

074 Публічне управління та адміністрування

регіональне управління

075 Маркетинг

маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

організація торгівлі та комерційна логістика

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

економіка підприємства

071 Облік і оподаткування

облік і аудит

Деканат: аудиторія 278(головний корпус, 2 поверх); телефон 764-34-16, 769-82-33.

На гуманітарний факультет

Спеціальність

Освітня програма

056 Міжнародні економічні відносини

міжнародні економічні відносини

035 Філологія

переклад

022 Дизайн

дизайн

Деканат: аудиторія 271(головний корпус, 2 поверх); телефон 764-23-14, 769-83-07.

На факультет управління фізичною культурою та спортом

Спеціальність

Освітня програма

016 Спеціальна освіта

корекційна освіта

227 Фізична реабілітація

фізична реабілітація

017 Фізична культура і спорт

фізичне виховання

Деканат: аудиторія 392а ( ІV корпус, 3 поверх); телефон 769-83-08.

На гуманітарно-правовий факультет

Спеціальність

Освітня програма

061 Журналістика

журналістика

053 Психологія

психологія

052 Політологія

політологія

231 Соціальна робота

соціальна робота

232 Соціальне забезпечення

управління соціальним закладом

081 Право

правознавство

Деканат: аудиторія 491( IV корпус, 4 поверх); телефон 769-85-67.

На факультет міжнародного туризму та управління персоналом

Спеціальність

Освітня програма

242 Туризм

туризмознавство

051 Економіка

управління персоналом та економіка праці

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності

Деканат: аудиторія 385( IV корпус, 3 поверх); телефон 769-85-68.