Державне замовлення 2018 – Бакалаври

Максимальні обсяги державного замовлення в 2018 році на підготовку фахівців ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Шифр та назва спеціальності Ліцензований обсяг Максимальний обсяг прийму Квота 1 Квота 2
Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна
035  Філологія 85 15 16 5 1 1 3 1
051  Економіка 150 60 10 5 1 1 2 1
053  Психологія 60 40 10 5 1 1 2 1
061  Журналістика 75 25 10 5 1 1 2 1
071  Облік і оподаткування 100 100 10 5 1 1 2 1
072  Фінанси, банківська справа та страхування 125 90 12 5 1 1 2 1
073  Менеджмент 100 80 23 5 2 1 5 1
075  Маркетинг 30 30 10 5 1 1 2 1
076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 300 120 10 5 1 1 2 1
081  Право 100 50 10 5 1 1 2 1
121  Інженерія програмного забезпечення 109 11 34 5 3 1 7 1
122  Комп’ютерні науки 73 2 26 2 2 1 5 1
123  Комп’ютерна інженерія 180 180 45 5 4 1 9 1
124  Системний аналіз 35 15 15 5 1 1 3 1
125  Кібербезпека 90 65 28 5 2 1 6 1
131  Прикладна механіка 230 200 65 10 6 1 13 2
132  Матеріалознавство 75 25 25 10 2 1 5 2
133  Галузеве машинобудування 235 230 25 10 2 1 5 2
134  Авіаційна та ракетно-космічна техніка 75 50 25 6 2 1 5 1
136  Металургія 35 50 15 10 1 1 3 2
141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 325 250 80 10 8 1 16 2
151  Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 80 20 15 10 1 1 3 2
152  Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 25 15 15 5 1 1 3 1
153  Мікро- та наносистемна техніка 50 25 16 5 1 1 3 1
172  Телекомунікації та радіотехніка 130 75 25 4 2 1 5 1
173   Авіоніка 30 20 10 5 1 1 2 1
192  Будівництво та цивільна інженерія 130 50 25 10 2 1 5 2
275.02  Транспортні технології (на залізничному транспорті) 65 45 15 5 1 1 3 1
275.03  Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 80 70 20 10 2 1 4 2
281  Публічне управління та адміністрування 65 60 10 5 1 1 2 1
292  Міжнародні економічні відносини 100 25 10 5 1 1 2 1
Всього       665 192 57 31 133 39

Стор. 1,
Стор. 2

Орієнтовний розподіл обсягів прийому за державним замовленням на 2017 рік
(освітній ступінь бакалавра)
(фіксовані обсяги держзамовлення для вступників на основі ПЗСО,
обсяг держзамовлення – на основі ОКР молодший спеціаліст)

Cпеціальність (спеціалізація) Обсяг державного замовлення
Денна Заочна
016  Спеціальна освіта 5 0
          на основі ПЗСО 5 0
017  Фізична культура і спорт 6 5
          на основі ПЗСО 6 5
022  Дизайн 13 0
          на основі ПЗСО 8 0
          на основі ОКР Молодший спеціаліст 5 0
061  Журналістика 5 0
          на основі ПЗСО 5 0
071  Облік і оподаткування 3 0
          на основі ОКР Молодший спеціаліст 3 0
072  Фінанси, банківська справа та страхування 8 0
          на основі ОКР Молодший спеціаліст 8 0
081  Право 2 0
          на основі ОКР Молодший спеціаліст 2 0
121  Інженерія програмного забезпечення 30 0
          на основі ОКР Молодший спеціаліст 30 0
122  Комп’ютерні науки 20 0
          на основі ОКР Молодший спеціаліст 20 0
123  Комп’ютерна інженерія 20 0
          на основі ОКР Молодший спеціаліст 20 0
124  Системний аналіз 5 0
          на основі ОКР Молодший спеціаліст 5 0
131  Прикладна механіка 45 10
          на основі ОКР Молодший спеціаліст 45 10
132  Матеріалознавство 10 3
          на основі ОКР Молодший спеціаліст 10 3
133  Галузеве машинобудування 95 3
          на основі ОКР Молодший спеціаліст 95 3
134  Авіаційна та ракетно-космічна техніка 15 5
          на основі ОКР Молодший спеціаліст 15 5
136  Металургія 10 3
          на основі ОКР Молодший спеціаліст 10 3
141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 40 0
          на основі ОКР Молодший спеціаліст 40 0
153  Мікро- та наносистемна техніка 1 0
          на основі ПЗСО 1 0
172  Телекомунікації та радіотехніка 55 0
          на основі ОКР Молодший спеціаліст 55 0
192  Будівництво та цивільна інженерія 35 0
          на основі ОКР Молодший спеціаліст 35 0
275.02  Транспортні технології (на залізничному транспорті) 5 0
          на основі ОКР Молодший спеціаліст 5 0
275.03  Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 10 0
          на основі ОКР Молодший спеціаліст 10 0
Всього Запорiзький нацiональний технiчний унiверситет 438 29
Всього на основі ПЗСО 25 5
Всього на основі ОКР Молодший спеціаліст 413 24