Державне замовлення 2016 – Бакалаври

Державне замовлення надане ЗНТУ для прийому на навчання за освітнім ступенем «бакалавр» у 2016 році

Код Назва спеціальності Спеціалізація (освітня програма) Місць на основі ПЗСО, денна форма навчання Місць на основі ОКР “мол. спец.”, денна форма навчання Місць на основі ПЗСО, заочна форма навчання Місць на основі ОКР “мол. спец.”, заочна форма навчання
022 Дизайн дизайн 10 2
035 Філологія 035.04 переклад (англійська) 18
071 Облік і оподаткування облік і аудит 3 1
072 Фінанси, банківська справа та страхування фінанси і кредит 10 15 2 2
073 Менеджмент менеджмент організацій і адміністрування 25
075 Маркетинг маркетинг 10 3 1 2
121 Інженерія програмного забезпечення інженерія програмного забезпечення 15 12
121 Інженерія програмного забезпечення програмне забезпечення систем 20 15 2
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології інформаційні технології проектування 16 12
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології системи штучного інтелекту 10 6
123 Комп’ютерна інженерія комп’ютерні системи та мережі 30 20
123 Комп’ютерна інженерія спеціалізовані комп’ютерні системи 15 13
124 Системний аналіз системний аналіз 11
125 Кібербезпека безпека інформаційних і комунікаційних систем 16
125 Кібербезпека системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки 10
131 Прикладна механіка технології машинобудування 20 20 2
131 Прикладна механіка технології та устаткування зварювання 10 10 2
131 Прикладна механіка відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій 7 5
131 Прикладна механіка обладнання та технології ливарного виробництва 10 10 2
131 Прикладна механіка обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування 7 5
132 Матеріалознавство композиційні та порошкові матеріали, покриття 6
132 Матеріалознавство прикладне матеріалознавство 10 10 2
132 Матеріалознавство термічна обробка металів 6
133 Галузеве машинобудування двигуни внутрішнього згорання 4 22
133 Галузеве машинобудування колісні та гусеничні транспортні засоби 3 22 2
133 Галузеве машинобудування металорізальні верстати та системи 5 22
133 Галузеве машинобудування підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання 5 24 1
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка авіаційні двигуни та енергетичні установки 10 4
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок 13 6
136 Металургія ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів 10 10 2
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електричні машини і апарати 25 15 3
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка енергетичний менеджмент 8 0
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електромеханічні системи автоматизації та електропривод 12 10 1
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електромеханічне обладнання енергоємних виробництв 8 10
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електротехнічні системи електроспоживання 15 15 1
153 Мікро- та наносистемна техніка мікро- та наноелектронні прилади і пристрої 10
172 Телекомунікації та радіотехніка інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки 3 12
172 Телекомунікації та радіотехніка радіоелектронні апарати та засоби 3 12
172 Телекомунікації та радіотехніка радіотехніка 5 14
172 Телекомунікації та радіотехніка інформаційні мережі зв’язку 5  14
192 Будівництво та цивільна інженерія промислове і цивільне будівництво 16 35
275.02 Транспортні технології 275.02 транспортні технології (залізничний транспорт) 10 3
275.03 Транспортні технології 275.03 транспортні технології (автомобільний транспорт) 13 2