Державне замовлення 2017 – Бакалаври

Сторінки

Пропозиції ЗНТУ щодо мінімальних та максимальних обсягів державного замовлення в 2017 році на підготовку фахівців ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Шифр та назва спеціальності Ліцензований обсяг Максимальний обсяг прийму Квота 1 Квота 2
Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна
035  Філологія 50 50 18 2 1 1 3 0
051  Економіка 150 60 10 5 1 1 2 0
052  Політологія 40 0 10 0 1 0 2 0
053  Психологія 60 40 10 5 1 1 2 0
071  Облік і оподаткування 100 100 10 5 1 1 2 0
072  Фінанси, банківська справа та страхування 125 90 13 2 1 1 2 0
073  Менеджмент 100 80 25 2 2 1 5 0
075  Маркетинг 30 30 10 0 1 0 2 0
076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 300 120 10 5 1 1 2 0
081  Право 100 50 10 5 1 1 2 0
121  Інженерія програмного забезпечення 80 40 38 0 3 0 7 0
122  Комп’ютерні науки 70 5 26 0 2 0 5 0
123  Комп’ютерна інженерія 180 180 45 0 4 0 9 0
124  Системний аналіз 25 25 11 0 1 0 2 0
125  Кібербезпека 90 65 26 0 2 0 5 0
131  Прикладна механіка 230 200 54 1 5 1 10 0
132  Матеріалознавство 75 25 22 2 2 1 4 0
133  Галузеве машинобудування 235 230 17 0 1 0 3 0
134  Авіаційна та ракетно-космічна техніка 75 50 23 0 2 0 4 0
136  Металургія 35 50 10 0 1 0 2 0
141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 325 250 74 2 7 1 14 0
153  Мікро- та наносистемна техніка 50 25 13 0 1 0 2 0
172  Телекомунікації та радіотехніка 110 95 19 0 1 0 3 0
192  Будівництво та цивільна інженерія 130 50 19 0 1 0 3 0
231  Соціальна робота 70 30 10 5 1 1 2 0
242  Туризм 170 80 10 5 1 1 2 0
275.02  Транспортні технології (на залізничному транспорті) 65 45 10 0 1 0 2 0
275.03  Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 80 70 16 0 1 0 3 0
281  Публічне управління та адміністрування 25 100 10 0 1 0 2 0
292  Міжнародні економічні відносини 100 25 10 2 1 1 2 0
Всього 3275 2260 589 48 50 14 110 0

Стор. 1,
Стор. 2

Орієнтовний розподіл обсягів прийому за державним замовленням на 2017 рік
(освітній ступінь бакалавра)
(фіксовані обсяги держзамовлення для вступників на основі ПЗСО,
обсяг держзамовлення – на основі ОКР молодший спеціаліст)

Cпеціальність (спеціалізація) Обсяг державного замовлення
Денна Заочна
016  Спеціальна освіта 5 0
          на основі ПЗСО 5 0
017  Фізична культура і спорт 6 5
          на основі ПЗСО 6 5
022  Дизайн 13 0
          на основі ПЗСО 8 0
          на основі ОКР Молодший спеціаліст 5 0
061  Журналістика 5 0
          на основі ПЗСО 5 0
071  Облік і оподаткування 3 0
          на основі ОКР Молодший спеціаліст 3 0
072  Фінанси, банківська справа та страхування 8 0
          на основі ОКР Молодший спеціаліст 8 0
081  Право 2 0
          на основі ОКР Молодший спеціаліст 2 0
121  Інженерія програмного забезпечення 30 0
          на основі ОКР Молодший спеціаліст 30 0
122  Комп’ютерні науки 20 0
          на основі ОКР Молодший спеціаліст 20 0
123  Комп’ютерна інженерія 20 0
          на основі ОКР Молодший спеціаліст 20 0
124  Системний аналіз 5 0
          на основі ОКР Молодший спеціаліст 5 0
131  Прикладна механіка 45 10
          на основі ОКР Молодший спеціаліст 45 10
132  Матеріалознавство 10 3
          на основі ОКР Молодший спеціаліст 10 3
133  Галузеве машинобудування 95 3
          на основі ОКР Молодший спеціаліст 95 3
134  Авіаційна та ракетно-космічна техніка 15 5
          на основі ОКР Молодший спеціаліст 15 5
136  Металургія 10 3
          на основі ОКР Молодший спеціаліст 10 3
141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 40 0
          на основі ОКР Молодший спеціаліст 40 0
153  Мікро- та наносистемна техніка 1 0
          на основі ПЗСО 1 0
172  Телекомунікації та радіотехніка 55 0
          на основі ОКР Молодший спеціаліст 55 0
192  Будівництво та цивільна інженерія 35 0
          на основі ОКР Молодший спеціаліст 35 0
275.02  Транспортні технології (на залізничному транспорті) 5 0
          на основі ОКР Молодший спеціаліст 5 0
275.03  Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 10 0
          на основі ОКР Молодший спеціаліст 10 0
Всього Запорiзький нацiональний технiчний унiверситет 438 29
Всього на основі ПЗСО 25 5
Всього на основі ОКР Молодший спеціаліст 413 24