Державне замовлення 2018 – Бакалаври

Максимальні обсяги державного замовлення в 2018 році на підготовку фахівців ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Шифр та назва спеціальності Ліцензований обсяг Максимальний обсяг прийому Квота 1 Квота 2
Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна
035  Філологія 85 15 16 5 1 1 3 1
051  Економіка 150 60 10 5 1 1 2 1
053  Психологія 60 40 10 5 1 1 2 1
061  Журналістика 75 25 10 5 1 1 2 1
071  Облік і оподаткування 100 100 10 5 1 1 2 1
072  Фінанси, банківська справа та страхування 125 90 12 5 1 1 2 1
073  Менеджмент 100 80 23 5 2 1 5 1
075  Маркетинг 30 30 10 5 1 1 2 1
076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 300 120 10 5 1 1 2 1
081  Право 100 50 10 5 1 1 2 1
121  Інженерія програмного забезпечення 109 11 34 5 3 1 7 1
122  Комп’ютерні науки 73 2 26 2 2 1 5 1
123  Комп’ютерна інженерія 180 180 45 5 4 1 9 1
124  Системний аналіз 35 15 15 5 1 1 3 1
125  Кібербезпека 90 65 28 5 2 1 6 1
131  Прикладна механіка 230 200 65 10 6 1 13 2
132  Матеріалознавство 75 25 25 10 2 1 5 2
133  Галузеве машинобудування 235 230 25 10 2 1 5 2
134  Авіаційна та ракетно-космічна техніка 75 50 25 6 2 1 5 1
136  Металургія 35 50 15 10 1 1 3 2
141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 325 250 80 10 8 1 16 2
151  Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 80 20 15 10 1 1 3 2
152  Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 25 15 15 5 1 1 3 1
153  Мікро- та наносистемна техніка 50 25 16 5 1 1 3 1
172  Телекомунікації та радіотехніка 130 75 25 4 2 1 5 1
173  Авіоніка 30 20 10 5 1 1 2 1
192  Будівництво та цивільна інженерія 130 50 25 10 2 1 5 2
275.02  Транспортні технології (на залізничному транспорті) 65 45 15 5 1 1 3 1
275.03  Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 80 70 20 10 2 1 4 2
281  Публічне управління та адміністрування 65 60 10 5 1 1 2 1
292  Міжнародні економічні відносини 100 25 10 5 1 1 2 1
Всього 665 192 57 31 133 39

Стор. 1, Стор. 2

Фіксовані обсяги державного замовлення в 2018 році на підготовку фахівців ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (сайт МОН України)

Код Назва спеціальності Денна Заочна
016 Спеціальна освіта 5 0
017 Фізична культура і спорт 2 0
022 Дизайн 10 0
Всього 17 0

Обсяг державного замовлення 2018 року для здобуття освітнього ступеня “бакалавр” при вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” (сайт МОН України)

Код Назва спеціальності Денна Заочна
017 Фізична культура і спорт  5 0
022 Дизайн  10 0
072 Фінанси, банківська справа та страхування  5 0
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  3 0
121 Інженерія програмного забезпечення  25 0
122 Комп’ютерні науки 20 0
123 Комп’ютерна інженерія  15 0
124 Системний аналіз  12 0
131 Прикладна механіка  60 10
132 Матеріалознавство  15 2
133 Галузеве машинобудування  90 5
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка  5 0
136 Металургія  15 2
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  90 5
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 5 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 3 0
153 Мікро- та наносистемна техніка  4 0
172 Телекомунікації та радіотехніка  39 0
173 Авіоніка 5 0
192 Будівництво та цивільна інженерія  50 0
275 275.02 транспортні технології (на залізничному транспорті) 10 0
275 275.03 транспортні технології (на автомобільному транспорті) 10 0
Всього 496 24