Державне замовлення 2018 – магістри

Попередній розподіл державного замовлення за освітнім ступенем магістра згідно протоколу конкурсної комісії МОН з відбору виконавців ДЗ (Остаточний обсяг державного замовлення буде оприлюднено після проведення перевірки поданих ЗВО даних та засідання конкурсної комісії)

Код Назва спеціальності Денна Заочна
017 Фізична культура і спорт 3 3
022 Дизайн 6 0
035 Філологія( германські мови та літератури  16 1
051 Економіка 6 0
052 Політологія 0 1
053 Психологія 5 2
054 Соціологія 0 0
061 Журналістика 3 1
071 Облік і оподаткування 5 2
072 Фінанси, банківська справа та страхування 11 0
073 Менеджмент 17 2
075 Маркетинг 3 1
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 5 1
121 Інженерія програмного забезпечення 30 0
122 Комп’ютерні науки 15 0
123 Комп’ютерна інженерія 34 0
124 Системний аналіз 10 0
125 Кібербезпека 17 0
131 Прикладна механіка 52 8
132 Матеріалознавство 31 3
133 Галузеве машинобудування 65 2
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 33 0
136 Металургія 14 2
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 85 11
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 5 0
153 Мікро- та наносистемна техніка 19 0
172 Телекомунікації та радіотехніка 30 3
192 Будівництво та цивільна інженерія 17 0
227 Фізична терапія, ерготерапія 7 0
231 Соціальна робота 5 0
232 Соціальне забезпечення 2 0
242 Туризм 3 0
275 Транспортні технології( на залізничному транспорті) 8 1
275 Транспортні технології( на автомобільному транспорті) 18 1
281 Публічне управління та адміністрування 6 0
292 Міжнародні економічні відносини 4 0
Всього 590 45