Державне замовлення 2016 – спеціалісти, магістри

Державне замовлення надане ЗНТУ для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст”, освітнім ступенем “магістр” у 2016 році

Спеціальність; освітня програма Денна форма навчання Заочна форма навчання
Магістр Спеціаліст Магістр Спеціаліст
017  Фізична культура і спорт; фізичне виховання 1
022  Дизайн; дизайн 16
035  Філологія; германські мови та літератури (переклад включно) 21
051  Економіка; управління персоналом та економіка праці 10 4
056  Міжнародні економічні відносини; міжнародні економічні відносини 10
071  Облік і оподаткування; облік і аудит 6 3
072  Фінанси, банківська справа та страхування; фінанси і кредит 12 4 5
073  Менеджмент; менеджмент організацій і адміністрування 10 5 4
073  Менеджмент; управління проектами 3
074  Публічне управління та адміністрування; регіональне управління 2
075  Маркетинг; маркетинг 10 8 1
076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності 2
121  Інженерія програмного забезпечення; інженерія програмного забезпечення 10 4
121  Інженерія програмного забезпечення; програмне забезпечення систем 5 4
122  Комп’ютерні науки та інформаційні технології; інформаційні технології проектування 5 5
122  Комп’ютерні науки та інформаційні технології; системи штучного інтелекту 5
123  Комп’ютерна інженерія; комп’ютерні системи та мережі 10 15
123  Комп’ютерна інженерія; спеціалізовані комп’ютерні системи 5 3
124  Системний аналіз; системний аналіз і управління 5 5
125  Кібербезпека; безпека інформаційних і комунікаційних систем 2 9
125  Кібербезпека; системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки 1 8
131  Прикладна механіка; відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій 2 3 1
131  Прикладна механіка; обладнання та технології ливарного виробництва 4 12 4
131  Прикладна механіка; обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування 3 10 2
131  Прикладна механіка; технології машинобудування 3 27 11
131  Прикладна механіка; технології та устаткування зварювання 2 15 2
132  Матеріалознавство; прикладне матеріалознавство 4 19 3
133  Галузеве машинобудування; двигуни внутрішнього згорання 4 9 2
133  Галузеве машинобудування; колісні та гусеничні транспортні засоби 10 15 2
133  Галузеве машинобудування; металорізальні верстати та системи 3 12 2
133  Галузеве машинобудування; підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання 3 18
134  Авіаційна та ракетно-космічна техніка; авіаційні двигуни та енергетичні установки 2 7 4
134  Авіаційна та ракетно-космічна техніка; технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок 6 12 5
136  Металургія; ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів 4 10 3
141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; електричні машини і апарати 20 32 9
141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; електромеханічне обладнання енергоємних виробництв 2 5
141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; електромеханічні системи автоматизації та електропривод 5 11 2
141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; електротехнічні системи електроспоживання 11 24 5
141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; енергетичний менеджмент 5 7 2
152  Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка; якість, стандартизація та сертифікація 2 12
153  Мікро- та наносистемна техніка; мікро- та наноелектронні прилади і пристрої 3 18
172  Телекомунікації та радіотехніка; інформаційні мережі зв’язку 3 10
172  Телекомунікації та радіотехніка; радіоелектронні апарати та засоби 1 5
172  Телекомунікації та радіотехніка; радіотехніка 2 8
192  Будівництво та цивільна інженерія; промислове і цивільне будівництво 10
275  Транспортні технології; транспортні технології (на автомобільному транспорті) 9 23 2
275  Транспортні технології; транспортні технології (на залізничному транспорті) 4 15 1
Всього 231 460 10 65