Кафедра військової підготовки

На кафедру військової підготовки (КВП) Запорізького національного технічного університету на конкурсній основі можуть бути зараховані студенти третього курсу вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації денної форми навчання чоловічої та жіночої статі, які добровільно виявили бажання проходити військову підготовку за програмою офіцерів запасу.
Кандидатами до вступу на навчання можуть бути тільки громадяни України, придатні до військової служби за станом здоров’я, якщо їм на момент зарахування на КВП не виповнилось 25 років.
Вартість навчання на КВП ЗНТУ у 2012 році за програмою підготовки офіцерів запасу за 2 роки (4 семестри) навчання складає: 12072 грн (3018 грн за семестр).