Рекомендація до зарахування ОС Магістр

Сторінки

Списки осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням (з врахуванням зазначених пріорітетів заяв на спеціальностях):

для здобуття ОС Магістр:

До уваги абітурієнтів!

Вступники, яких рекомендовано до зарахування 31.07.2018р. на денну, заочну форми навчання за о.с. «магістр» за держбюджетом повинні подати оригінали документів (диплом бакалавра) та додатка до нього до приймальної комісії ЗНТУ ауд. 2.6 не пізніше 12 години 03.08.2018р.

Приймальна комісія ЗНТУ

Списки осіб, яким відмовлено в участі у конкурсі на навчання у зв`язку з невиконанням умов вимог п. 8 р. VI Правил прийому до ЗНТУ у 2018р.:

для здобуття ОС Магістр: