Рекомендація до зарахування ОС Магістр

Сторінки

Списки осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням (з врахуванням зазначених пріорітетів заяв на спеціальностях):

для здобуття ОС Магістр:

До уваги абітурієнтів!

Вступники, яких рекомендовано до зарахування 27.07.2017р. на денну, заочну форми навчання за о.с. «магістр» за держбюджетом повинні подати оригінали документів (диплом бакалавра) та додатка до нього до приймальної комісії ЗНТУ ауд. 2.6 не пізніше 12 години 31.07.2017р.

Приймальна комісія ЗНТУ

Списки осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за контрактом (з врахуванням зазначених пріорітетів заяв на спеціальностях, для яких не передбачено прийом на навчання за державним замовленням):

для здобуття ОС Магістр:

  1. Денна форма навчання, магістр, контракт
  2. Заочна форма навчання, магістр, контракт

До уваги абітурієнтів!

Вступники, яких рекомендовано до зарахування 27.07.2017р. на денну або заочну форми навчання за освітнім ступенем «магістр» за контрактом повинні оформити контракт на навчання у відповідному деканаті не пізніше 16 години 31.07.2017р.:

Назва факультету

№ аудиторії

Інженерно-фізичний факультет

338(головний корпус, 3 поверх)

Факультет комп’ютерних наук і технологій

362(головний корпус, 3 поверх)

Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій

369(головний корпус, 3 поверх)

Електротехнічний факультет

266(головний корпус, 2 поверх)

Транспортний факультет

245(головний корпус, 2 поверх)

Машинобудівний факультет

380(головний корпус, 3 поверх)

Факультет економіки і управління

278(головний корпус, 2 поверх)

Гуманітарний факультет

271(головний корпус, 2 поверх)

Факультет управління фізичною культурою та спортом

392а ( ІV корпус, 3 поверх)

Юридичний факультет

490а( IV корпус, 4 поверх)

Факультет соціальних наук

491( IV корпус, 4 поверх)

Факультет міжнародного туризму та управління персоналом

385( IV корпус, 3 поверх)

Приймальна комісія ЗНТУ