Рекомендація до зарахування ОС Бакалавр на основі ОКР мол. спеціаліста

Сторінки

Списки осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням (з врахуванням зазначених пріорітетів заяв на спеціальностях):

для здобуття ОС “Бакалавр” на основі ОКР “Молодший спеціаліст”, денна форма навчання

для здобуття ОС “Бакалавр” на основі ОКР “Молодший спеціаліст”, заочна форма навчання

До уваги абітурієнтів!

Вступники, яких рекомендовано до зарахування 31.07.2017р. на денну, заочну форми навчання за о.с. «бакалавр», на основі о.к.р. «молодший спеціаліст», за державним замовленням повинні подати оригінали документів (диплом «молодшого спеціаліста») та додатка до нього до приймальної комісії ЗНТУ ауд. 2.6 не пізніше 12 години 03.08.2017р.

Приймальна комісія ЗНТУ

 
 
 
 

Списки осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за контрактом (з врахуванням зазначених пріорітетів заяв на спеціальностях, за якими не було доведено державне замовленням):

для здобуття ОС “Бакалавр” на основі ОКР “Молодший спеціаліст”, денна форма навчання

для здобуття ОС “Бакалавр” на основі ОКР “Молодший спеціаліст”, заочна форма навчання

До уваги абітурієнтів!

Вступники, яких рекомендовано до зарахування 31.07.2017р. на денну, заочну форми навчання за о.с. «бакалавр» на основі о.к.р. «молодший спеціаліст» за контрактом повинні подати оригінали документів (диплом «молодшого спеціаліста») та додатка до нього до приймальної комісії ЗНТУ ауд. 2.6 не пізніше 12 години 03.08.2017р.

Приймальна комісія ЗНТУ