Рекомендація до зарахування ОС Бакалавр на основі ПЗСО

Сторінки

Списки вступників, рекомендованих до зарахування на навчання за о.с. бакалавр на основі повної загальної середньої освіти за державним замовленням:

До уваги абітурієнтів!

Вступники, яких рекомендовано до зарахування 01.08.2017р. на денну, заочну форми навчання за о.с. «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти за державним замовленням повинні подати оригінали документів (атестата та додатка до нього, сертифіката ЗНО) до приймальної комісії ЗНТУ ауд. 2.6 не пізніше 12 години 05.08.2017р.

Приймальна комісія ЗНТУ

Код Спецільність Денна форма навчання Заочна форма навчання
016 Спеціальна освіта Файл Файл
017 Фізична культура і спорт Файл Файл
022 Дизайн Файл Файл
035.04 Філологія (035.04 германські мови та літератури (переклад включно)) Файл Файл
051 Економіка Файл Файл
052 Політологія Файл ——
053 Психологія Файл Файл
054 Соціологія Файл Файл
061 Журналістика Файл Файл
071 Облік і оподаткування Файл Файл
071 Облік і оподаткування Файл Файл
072 Фінанси, банківська справа та страхування Файл Файл
073 Менеджмент Файл Файл
073 Менеджмент Файл Файл
075 Маркетинг Файл Файл
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Файл Файл
081 Право Файл Файл
121 Інженерія програмного забезпечення Файл Файл
121 Інженерія програмного забезпечення Файл Файл
122 Комп’ютерні науки Файл Файл
123 Комп’ютерна інженерія Файл Файл
124 Системний аналіз Файл Файл
125 Кібербезпека Файл Файл
131 Прикладна механіка Файл Файл
132 Матеріалознавство Файл Файл
133 Галузеве машинобудування Файл Файл
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Файл Файл
136 Металургія Файл Файл
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Файл Файл
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Файл Файл
153 Мікро- та наносистемна техніка Файл Файл
172 Телекомунікації та радіотехніка Файл Файл
173 Авіоніка Файл Файл
192 Будівництво та цивільна інженерія Файл Файл
227 Фізична терапія, ерготерапія Файл Файл
231 Соціальна робота Файл Файл
242 Туризм Файл Файл
275.02 Транспортні технології (275.02 транспортні технології (на залізничному транспорті)) Файл Файл
275.03 Транспортні технології (275.03 транспортні технології (на автомобільному транспорті)) Файл Файл
281 Публічне управління та адміністрування Файл Файл
292 Міжнародні економічні відносини Файл Файл

 
 
 
 
 
 
 

На цій сторінці наведено інформацію щодо знту зачисление абитуриентов 2017, яка відбражає зачисленных абитуриентов 2017 знту, а також знту списки поступивших 2017.