Реєстр осіб переведення за держзамовленням

Сторінки

Список осіб, рекомендацію до зарахування яких відкликано в зв’язку з невиконанням вимог до зарахування: денна форма навчання заочна форма навчання

Реєстр осіб, які можуть претендувати на вакантні місця державного замовлення на денну форму навчання за освітнім ступенем бакалавр на основі повної загальної середньої освіти: файл

Реєстр осіб, які можуть претендувати на вакантні місця державного замовлення на заочну форму навчання за освітнім ступенем бакалавр на основі повної загальної середньої освіти: файл