Вартість навчання – Бакалаври

Вартість навчання в ЗНТУ для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” у 2016/2017 навчальному році. Вартість вказано у грн. за перший семестр навчання.

Код Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) Денна Заочна
016 Спеціальна освіта корекційна освіта 3465 2090
017 Фізична культура і спорт фізичне виховання 3245 1925
022  Дизайн дизайн 4850 2640
035 Філологія переклад 4950 2805
051 Економіка управління персоналом та економіка праці 4590 2950
052 Політологія політологія 4000 -
053 Психологія психологія 4510 2500
056 Міжнародні економічні відносини міжнародні економічні відносини 4590 2750
061 Журналістика журналістика 4125 2400
071 Облік і оподаткування облік і аудит 4590 2750
072 Фінанси, банківська справа та страхування фінанси і кредит 4590 2750
073 Менеджмент менеджмент організацій і адміністрування 4590 2750
074 Публічне управління та адміністрування регіональне управління 4590 2750
075 Маркетинг маркетинг 4590 2750
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність організація торгівлі та комерційна логістика 4590 2750
економіка та організація  електронної торгівлі та біржової діяльності 4590 2750
економіка підприємства 4090 2400
081 Право правознавство 6100 3600
121 Інженерія програмного забезпечення програмне забезпечення систем 4000 2090
інженерія програмного забезпечення 4000 2090
123 Комп’ютерна інженерія комп’ютерні системи та мережі 4000 2090
спеціалізовані комп’ютерні системи 4000 2090
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології інформаційні технології проектування 3520 -
системи штучного інтелекту 3520 -
124 Системний аналіз системний аналіз і управління 3520 2090
125 Кібербезпека безпека інформаційних і комунікаційних систем 4000 2090
системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки 4000 2090
131  Прикладна механіка обладнання та технології ливарного виробництва 3520 1760
технології та устаткування зварювання 3520 1760
відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій 3520 1760
технології машинобудування 3520 1760
обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування 3520 1760
132  Матеріалознавство прикладне матеріалознавство 3520 1760
термічна обробка металів 3520 1760
композиційні та порошкові матеріали, покриття 3520 1760
133 Галузеве машинобудування колісні та гусеничні транспортні засоби 3520 1760
двигуни внутрішнього згорання 3520 1760
металорізальні верстати та системи 3520 1760
підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання 3520 1760
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок 3520 1760
авіаційні двигуни та енергетичні установки 3520 1760
136  Металургія ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів 3520 1760
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електричні машини і апарати 3520 1760
електромеханічні системи автоматизації та електропривод 3520 1760
електромеханічне обладнання енергоємних виробництв 3520 1760
електротехнічні системи електроспоживання 3520 1760
енергетичний менеджмент 3520 1760
153 Мікро- та наносистемна техніка мікро- та наноелектронні прилади і пристрої 3520 1760
172 Телекомунікації та радіотехніка інформаційні мережі зв’язку 3520 1760
радіотехніка 3520 1760
радіоелектронні апарати та засоби 3520 1760
інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки 3520 1760
192 Будівництво та цивільна інженерія промислове і цивільне будівництво 2860 -
227 Фізична реабілітація фізична реабілітація 3465 2090
231 Соціальна робота соціальна робота 3960 2090
242 Туризм туризмознавство 4590 2530
275 Транспортні технології транспортні технології (залізничний транспорт) 4000 2090
транспортні технології (автомобільний транспорт) 4000 2090