Вартість навчання – Бакалаври

Вартість навчання в ЗНТУ для вступників на навчання за освітнім ступенем “бакалавр” у 2017/2018 навчальному році. Вартість вказано у грн. за перший семестр навчання.

Код Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) Денна Заочна
016  Спеціальна освіта корекційна освіта 3950 2500
017  Фізична культура і спорт фізичне виховання 4150 2500
022  Дизайн дизайн 5500 3400
035  Філологія 035.04 германські мови та літератури (переклад включно) 5650 3450
051  Економіка управління персоналом та економіка праці 4950 3190
052  Політологія політологія 4150 2750
053  Психологія психологія 4975 3250
054  Соціологія соціологія 4000 2750
061  Журналістика журналістика 4950 3000
071  Облік і оподаткування облік і аудит 4950 3190
072  Фінанси, банківська справа та страхування фінанси і кредит 4950 3190
073 Менеджмент менеджмент в будівництві 4180 2585
менеджмент організацій і адміністрування 4950 3190
075  Маркетинг маркетинг 4950 3190
076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність підприємницька діяльність 4950 3190
економіка підприємства 4950 3190
організація торгівлі та комерційна логістика 4950 3190
економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності 4950 3190
економіка агропромислових формувань 4950 3190
081  Право правознавство 6850 3750
121  Інженерія програмного забезпечення інженерія програмного забезпечення 4750 2585
122  Комп’ютерні науки комп’ютерні науки 4180 2585
123  Комп’ютерна інженерія спеціалізовані комп’ютерні системи 4750 2585
комп’ютерні системи та мережі 4750 2585
124  Системний аналіз інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах 4180 2585
125  Кібербезпека безпека інформаційних і комунікаційних систем 4750 2585
системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки 4750 2585
131  Прикладна механіка технології машинобудування 4180 2585
обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування 4180 2585
обладнання та технології ливарного виробництва 4180 2585
технології та устаткування зварювання 4180 2585
відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій 4180 2585
132  Матеріалознавство термічна обробка металів 4180 2585
прикладне матеріалознавство 4180 2585
композиційні та порошкові матеріали, покриття 4180 2585
133  Галузеве машинобудування колісні та гусеничні транспортні засоби 4180 2585
металорізальні верстати та системи 4180 2585
підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання 4180 2585
двигуни внутрішнього згорання 4180 2585
134  Авіаційна та ракетно-космічна техніка технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок 4180 2585
авіаційні двигуни та енергетичні установки 4180 2585
136  Металургія ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів 4180 2585
141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електротехнічні системи електроспоживання 4180 2585
енергетичний менеджмент 4180 2585
електричні та електронні апарати 4180 2585
електромеханічне обладнання енергоємних виробництв 4180 2585
електромеханічні системи автоматизації та електропривод 4180 2585
електричні машини і апарати 4180 2585
152  Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка якість, стандартизація та сертифікація 4180 2585
153  Мікро- та наносистемна техніка мікро- та наноелектронні прилади і пристрої 4180 2585
172  Телекомунікації та радіотехніка інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки 4180 2585
інформаційні мережі зв’язку 4180 2585
радіотехніка 4180 2585
радіоелектронні апарати та засоби 4180 2585
173  Авіоніка електротехнічні комплекси та системи літальних апаратів 4180 2585
192  Будівництво та цивільна інженерія промислове і цивільне будівництво 4180 2585
227  Фізична терапія, ерготерапія фізична реабілітація 4150 2500
231  Соціальна робота соціальна робота 4250 2750
242  Туризм туризмознавство 5050 2990
275  Транспортні технології 275.02 транспортні технології (на залізничному транспорті) 4750 2585
275.03 транспортні технології (на автомобільному транспорті) 4750 2585
281  Публічне управління та адміністрування регіональне управління 4950 3190
292  Міжнародні економічні відносини міжнародний бізнес 4950 3190