Вартість навчання – Спеціалісти, магістри

Вартість навчання в ЗНТУ для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст”, освітнім ступенем “магістр” у 2016/2017 навчальному році. Вартість вказано у грн. за один семестр навчання.

Код  Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) ОКР “спеціаліст” ОС “магістр”
Денна Заочна Денна Заочна
016 Спеціальна освіта корекційна освіта 3630 2290 4400 2420
017 Фізична культура і спорт фізичне виховання 3410 2178 4180 2310
022  Дизайн дизайн 6035 3850 - -
035 Філологія переклад 6035 3850 - -
051 Економіка управління персоналом та економіка праці 5250 3190 6200 3600
053 Психологія психологія 5000 3000 5800 3500
056 Міжнародні економічні відносини міжнародні економічні відносини 5250 3190 - -
061 Журналістика журналістика 4600 2500 5400 3000
071 Облік і оподаткування облік і аудит 5250 3190 6200 3600
072 Фінанси, банківська справа та страхування фінанси і кредит 5250 3190 6200 -
073 Менеджмент менеджмент організацій і адміністрування 5250 3190 6200 3600
073 Менеджмент управління проектами - - 5500 -
074 Публічне управління та адміністрування регіональне управління 5250 3190 6200 3600
075 Маркетинг маркетинг 5250 3190 6200 -
076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності 5250 3190 6200 3600
організація торгівлі та комерційна логістика 5250 3190 6200 3600
081 Право правознавство 6800 3850 8500 7000
121 Інженерія програмного забезпечення програмне забезпечення систем 5050 3410 5400 3740
інженерія програмного забезпечення 5050 3410 5400 3740
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології інформаційні технології проектування 5050 - 5400 -
системи штучного інтелекту 5050 - 5400 -
123 Комп’ютерна інженерія комп’ютерні системи та мережі 5050 3410 5400 3740
спеціалізовані комп’ютерні системи 5050 3410 5400 3740
124 Системний аналіз системний аналіз і управління 5050 3410 5400 -
125 Кібербезпека безпека інформаційних і комунікаційних систем 5050 3410 5400 3740
системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки 5050 3410 5400 3740
131 Прикладна механіка обладнання та технології ливарного виробництва 4345 2530 4730 -
технології та устаткування зварювання 4345 2530 4730 -
відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій 4345 2530 4730 2970
технології машинобудування 4345 2530 4730 2970
обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування 4345 2530 4730 -
132 Матеріалознавство прикладне матеріалознавство 4345 2530 4730 2970
термічна обробка металів 4345 - 4730 -
композиційні та порошкові матеріали, покриття 4345 - 4730 -
133 Галузеве машинобудування колісні та гусеничні транспортні засоби 4345 2530 4730 2970
двигуни внутрішнього згорання 4345 2530 4730 2970
133  Галузеве машинобудування металорізальні верстати та системи 4345 2530 4730 -
підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання 4345 2530 4730 -
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок 4345 2530 4730 2970
авіаційні двигуни та енергетичні установки 4345 2530 4730 -
136 Металургія ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів 4345 2530 4730 -
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електричні машини і апарати 4620 2970 5060 3080
електромеханічні системи автоматизації та електропривод 4620 2970 5060 3080
електромеханічне обладнання енергоємних виробництв 4620 - 5060 -
електротехнічні системи електроспоживання 4620 2970 5060 3080
енергетичний менеджмент 4620 2970 5060 -
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка якість, стандартизація та сертифікація 4345 2530 4730 -
153 Мікро- та наносистемна техніка мікро- та наноелектронні прилади і пристрої 4345 2530 4730 -
172 Телекомунікації та радіотехніка інформаційні мережі зв’язку 4345 2530 4730 2970
радіотехніка 4345 2530 4730 2970
радіоелектронні апарати та засоби 4345 2530 4730 -
інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки 4345 2530 4730 2970
192 Будівництво та цивільна інженерія промислове і цивільне будівництво 3950 - 4900 -
227 Фізична реабілітація фізична реабілітація 3630 2290 4400 2420
231 Соціальна робота соціальна робота 4070 2500 4510 2800
232 Соціальне забезпечення управління соціальним закладом - - 4510 -
242 Туризм туризмознавство 5000 2750 5500 3245
275 Транспортні технології транспортні технології (залізничний транспорт) 5050 3410 5400 3740
транспортні технології (автомобільний транспорт) 5050 3410 5400 3740