Вартість навчання – Магістри

Вартість навчання в ЗНТУ для вступників на навчання за освітнім ступенем “магістр” у 2018/2019 навчальному році. Вартість вказано у грн. за семестр.

Код, назва спеціальності Спеціалізація (освітня програма) Денна Заочна
016 Спеціальна освіта корекційна освіта 5300 3600
017 Фізична культура і спорт фізичне виховання 5300 3600
022 Дизайн дизайн 7850 4800
035 Філологія 035.04 германські мови та літератури (переклад включно), перша- англійська 7450 4500
051 Економіка управління персоналом та економіка праці 6800 4700
052 Політологія політологія 5100 4100
053 Психологія психологія 6900 4900
054 Соціологія соціологія 5100 4000
061 Журналістика журналістика 6900 4500
071 Облік і оподаткування облік і аудит 6800 4700
072 Фінанси, банківська справа та страхування фінанси і кредит 6800 4700
073 Менеджмент управління проектами 6800 4700
менеджмент організацій і адміністрування 6800 4700
075 Маркетинг маркетинг 6800 4700
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність економіка підприємства 6800 4700
організація торгівлі та комерційна логістика 6800 4700
економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності 6800 4700
081 Право правознавство 8800 7100
121 Інженерія програмного забезпечення програмне забезпечення систем 6700 4700
інженерія програмного забезпечення 6700 4700
122 Комп’ютерні науки інформаційні технології проектування 6700 4700
системи штучного інтелекту 6700 4700
123 Комп’ютерна інженерія комп’ютерні системи та мережі 6700 4700
спеціалізовані комп’ютерні системи 6700 4700
124 Системний аналіз інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах 6700 4700
125 Кібербезпека безпека інформаційних і комунікаційних систем 6700 4700
системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки 6700 4700
131 Прикладна механіка обладнання та технології ливарного виробництва 5950 3800
технології та устаткування зварювання 5950 3800
відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій 5950 3800
технології машинобудування 5950 3800
обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування 5950 3800
132 Матеріалознавство прикладне матеріалознавство 5950 3800
термічна обробка металів 5950 3800
композиційні та порошкові матеріали, покриття 5950 3800
133 Галузеве машинобудування колісні та гусеничні транспортні засоби 5950 3800
двигуни внутрішнього згорання 5950 3800
металорізальні верстати та системи 5950 3800
підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання 5950 3800
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок 5950 3800
авіаційні двигуни та енергетичні установки 5950 3800
136 Металургія ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів 5950 3800
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електричні машини і апарати 6250 3800
електромеханічні системи автоматизації та електропривод 6250 3800
електричні та електронні апарати 6250 3800
електромеханічне обладнання енергоємних виробництв 6250 3800
електротехнічні системи електроспоживання 6250 3800
енергетичний менеджмент 6250 3800
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка якість, стандартизація та сертифікація 5950 3800
153 Мікро- та наносистемна техніка мікро- та наноелектронні прилади і пристрої 5950 3800
172 Телекомунікації та радіотехніка інформаційні мережі зв’язку 5950 3800
радіотехніка 5950 3800
інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки 5950 3800
192 Будівництво та цивільна і інженерія промислове і цивільне будівництво 6600 4200
227 Фізична терапія, ерготерапія фізична реабілітація 5300 3600
231 Соціальна робота соціальна робота 5100 4000
232 Соціальне забезпечення управління соціальним закладом 5100 -
242 Туризм туризмознавство 6100 4000
262 Правоохоронна діяльність правоохоронна діяльність 6800 4200
275 Транспортні технології 275.02 транспортні технології (на залізничному транспорті) 6700 4700
275.03 транспортні технології (на автомобільному транспорті) 6700 4700
281 Публічне управління та адміністрування регіональне управління 6800 4700
292 Міжнародні економічні відносини міжнародний бізнес 6800 4700