Вартість навчання – Магістри

Вартість навчання в ЗНТУ для вступників на навчання за освітнім ступенем “магістр” у 2017/2018 навчальному році. Вартість вказано у грн. за семестр.

Код Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) магістр
Денна Заочна
016  Спеціальна освіта корекційна освіта 4900 3200
017  Фізична культура і спорт фізичне виховання 5000 3200
022  Дизайн дизайн 7000 4300
035  Філологія 035.04 германські мови та літератури (переклад включно) 7100 4300
051  Економіка управління персоналом та економіка праці 6400 4450
053  Психологія психологія 6500 4300
054  Соціологія соціологія 4800 3600
061  Журналістика журналістика 6500 4000
071  Облік і оподаткування облік і аудит 6400 4450
072  Фінанси, банківська справа та страхування фінанси і кредит 6400 4450
073 Менеджмент управління проектами 6100 4200
менеджмент організацій і адміністрування 6400 4450
075 Маркетинг маркетинг 6400 4450
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність економіка підприємства 6400 4450
організація торгівлі та комерційна логістика 6400 4450
економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності 6400 4450
081  Право правознавство 8500 7000
121  Інженерія програмного забезпечення програмне забезпечення систем 6000 4200
інженерія програмного забезпечення 6000 4200
122  Комп’ютерні науки інформаційні технології проектування 6000 4200
системи штучного інтелекту 6000 4200
123  Комп’ютерна інженерія спеціалізовані комп’ютерні системи 6000 4200
комп’ютерні системи та мережі 6000 4200
124  Системний аналіз інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах 6000 4200
125  Кібербезпека безпека інформаційних і комунікаційних систем 6000 4200
системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки 6000 4200
131  Прикладна механіка технології машинобудування 5300 3300
обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування 5300 3300
обладнання та технології ливарного виробництва 5300 3300
технології та устаткування зварювання 5300 3300
відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій 5300 3300
132  Матеріалознавство термічна обробка металів 5300 3300
прикладне матеріалознавство 5300 3300
композиційні та порошкові матеріали, покриття 5300 3300
133  Галузеве машинобудування колісні та гусеничні транспортні засоби 5300 3300
металорізальні верстати та системи 5300 3300
підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання 5300 3300
двигуни внутрішнього згорання 5300 3300
134  Авіаційна та ракетно-космічна техніка технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок 5300 3300
авіаційні двигуни та енергетичні установки 5300 3300
136  Металургія ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів 5300 3300
141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електротехнічні системи електроспоживання 5600 3400
енергетичний менеджмент 5600 3400
електричні та електронні апарати 5600 3400
електромеханічне обладнання енергоємних виробництв 5600 3400
електромеханічні системи автоматизації та електропривод 5600 3400
електричні машини і апарати 5600 3400
152  Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка якість, стандартизація та сертифікація 5300 3300
153  Мікро- та наносистемна техніка мікро- та наноелектронні прилади і пристрої 5300 3300
172  Телекомунікації та радіотехніка інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки 5300 3300
інформаційні мережі зв’язку 5300 3300
радіотехніка 5300 3300
192  Будівництво та цивільна інженерія промислове і цивільне будівництво 5900 3750
227  Фізична терапія, ерготерапія фізична реабілітація 5000 3200
231  Соціальна робота соціальна робота 4800 3600
232  Соціальне забезпечення управління соціальним закладом 4800 -
242  Туризм туризмознавство 5800 3600
262  Правоохоронна діяльність правоохоронна діяльність 6500 4000
275  Транспортні технології 275.02 транспортні технології (на залізничному транспорті) 6000 4200
275.03 транспортні технології (на автомобільному транспорті) 6000 4200
281  Публічне управління та адміністрування регіональне управління 6400 4450
292  Міжнародні економічні відносини міжнародний бізнес 6400 4450