Перелік конкурсних предметів

Сторінки

при вступі на основі повної загальної середньої освіти (2018 рік) для вступників Освітнього центру «Крим-Україна» за спрощеною процедурою

Спеціальності ОС бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)*

Перелік вступних іспитів,
творчих конкурсів
(складаються в ЗНТУ)

Код

Назва

016

Спеціальна освіта

1. Українська мова та література

Математика або іноземна мова

2. Історія України

3. Математика або іноземна мова

017

Фізична культура і спорт

1. Українська мова та література

Творчий конкурс

2. Історія України

3. Творчий конкурс

022

Дизайн

1. Українська мова та література

Творчий конкурс

2. Історія України

3. Творчий конкурс

035

Філологія

1. Українська мова та література

Математика або іноземна мова

2. Історія України

3. Математика або іноземна мова

051

Економіка

1. Українська мова та література

Математика або іноземна мова

2. Історія України

3. Математика або іноземна мова

053

Психологія

1. Українська мова та література

Математика або іноземна мова

2. Історія України

3. Математика або іноземна мова

061

Журналістика

1. Українська мова та література

(творчий залік)
Математика або іноземна мова

2. Історія України

3. Математика або іноземна мова

071

Облік і оподаткування

1. Українська мова та література

Математика або іноземна мова

2. Історія України

3. Математика або іноземна мова

072

Фінанси, банківська справа та страхування

1. Українська мова та література

Математика або іноземна мова

2. Історія України

3. Математика або іноземна мова

073

Менеджмент

1. Українська мова та література

Математика або іноземна мова

2. Історія України

3. Математика або іноземна мова

075

Маркетинг

1. Українська мова та література

Математика або іноземна мова

2. Історія України

3. Математика або іноземна мова

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

1. Українська мова та література

Математика або іноземна мова

2. Історія України

3. Математика або іноземна мова

081

Право

1. Українська мова та література

Математика або іноземна мова

2. Історія України

3. Математика або іноземна мова

121

Інженерія програмного забезпечення

1. Українська мова та література

Математика або іноземна мова

2. Історія України

3. Математика або іноземна мова

122

Комп’ютерні науки

1. Українська мова та література

Математика або іноземна мова

2. Історія України

3. Математика або іноземна мова

123

Комп’ютерна інженерія

1. Українська мова та література

Математика або іноземна мова

2. Історія України

3. Математика або іноземна мова

124

Системний аналіз

1. Українська мова та література

Математика або іноземна мова

2. Історія України

3. Математика або іноземна мова

125

Кібербезпека

1. Українська мова та література

Математика або іноземна мова

2. Історія України

3. Математика або іноземна мова

131

Прикладна механіка

1. Українська мова та література

Математика або іноземна мова

2. Історія України

3. Математика або іноземна мова

132

Матеріалознавство

1. Українська мова та література

Математика або іноземна мова

2. Історія України

3. Математика або іноземна мова

133

Галузеве машинобудування

1. Українська мова та література

Математика або іноземна мова

2. Історія України

3. Математика або іноземна мова

134

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

1. Українська мова та література

Математика або іноземна мова

2. Історія України

3. Математика або іноземна мова

136

Металургія

1. Українська мова та література

Математика або іноземна мова

2. Історія України

3. Математика або іноземна мова

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

1. Українська мова та література

Математика або іноземна мова

2. Історія України

3. Математика або іноземна мова

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

1. Українська мова та література

Математика або іноземна мова

2. Історія України

3. Математика або іноземна мова

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

1. Українська мова та література

Математика або іноземна мова

2. Історія України

3. Математика або іноземна мова

153

Мікро- та наносистемна техніка

1. Українська мова та література

Математика або іноземна мова

2. Історія України

3. Математика або іноземна мова

172

Телекомунікації та радіотехніка

1. Українська мова та література

Математика або іноземна мова

2. Історія України

3. Математика або іноземна мова

173

Авіоніка

1. Українська мова та література

Математика або іноземна мова

2. Історія України

3. Математика або іноземна мова

192

Будівництво та цивільна інженерія

1. Українська мова та література

Математика або іноземна мова

2. Історія України

3. Математика або іноземна мова

275

Транспортні технології

1. Українська мова та література

Математика або іноземна мова

2. Історія України

3. Математика або іноземна мова

281

Публічне управління та адміністрування

1. Українська мова та література

Математика або іноземна мова

2. Історія України

3. Математика або іноземна мова

292

Міжнародні економічні відносини

1. Українська мова та література

Математика або іноземна мова

2. Історія України

3. Математика або іноземна мова

*Як оцінки з Української мови та літератури та Історії України зараховуються оцінки річного оцінювання знань у додатку до документа про повну загальну середню освіту.