Терміни вступної кампанії

ОСНОВНІ ДАТИ ВСТУПУ

для абітурієнтів Освітнього Центру «Крим-Україна» ЗНТУ

Вступ на навчання за освітнім ступенем бакалавра
за державним замовленням:
Прийом документів – до 18-ї год. 20 липня.
Вступні іспити – до 23 липня.
Зарахування – до 12-ї год. 26 липня.
За контрактом:
Документи для вступу на контракту форму навчання через Освітній Центр «Крим-Україна» за всіма рівнями прийматимутися до 26 вересня.

Вступ на навчання за ОКР молодшого спеціаліста за державним замовленням*:
на базі 11-ти класів:
Прийом документів – до 18-ї год. 1 серпня.
Вступні іспити – до 7 серпня.
Зарахування – до 12-ї год. 8 серпня.

на базі 9-ти класів:
Прийом документів – до 18-ї год. 14 липня.
Вступні іспити – до 22 липня.
Зарахування – до 12-ї год. 30 липня.

*Для структурних підрозділів ЗНТУ, ЗВО І ІІ рівнів акредитації