Правила прийому 2017

Сторінки

Загальну інформацію щодо вступу до ЗНТУ для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” (отримання вищої освіти після закінчення школи або технікуму, колдеджу) можна отримати на сторінці Загальна інформація.

До уваги абітурієнтів та їх батьків!
Правила прийому для кожного з вищих навчальних закладів – це основний документ, що регламентує роботу їх приймальних комісій. Тому вивчення цього документу для відповідального вступника – річ обов’язкова.

 

Завантажити:

  • Правила прийому до Запорізького національного технічного університету в 2017 році;
  • Таблиця 1 - Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання;
  • Таблиця 2 - Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра;
  • Таблиця 3 - Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра на основі ступенів вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) ;
  • Таблиця 4 - Перелік конкурсних предметів у сертифікаті(ах) Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)
  • Таблиця 5 – Перелік спеціальностей;
  • Таблиця 6 - переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200.

Завантажити ЗМІНИ ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ до Запорізького національного технічного університету в 2017 році.(Затверджені вченою радою Запорізького національного технічного університету Протокол №10 від 09 червня 2017 р.)

 

Завантажити ЗМІНИ ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ до Запорізького національного технічного університету в 2017 році.(Затверджені вченою радою Запорізького національного технічного університету Протокол №11 від 03 липня 2017 р.)

 

Завантажити ПОРЯДОК прийому до Запорізького національного технічного університету для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 Право в 2017 році, з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання

 

Завантажити Положення про приймальну комісію Запорізького національного технічного університету.

 

Вступникам, які подаватимуть заяви через систему “Електронний вступ”, необхідно ознайомитись з таким документом: