Додатковий прийом магістрів

Порядок організації додаткової сесії вступної кампанії в НУ «Запорізька політехніка» та реєстрації для проходження Єдиного вступного іспиту в період спеціально організованої додаткової сесії 2019 року.

1. З 07.10.2019 р. в НУ «Запорізька політехніка» оголошується додаткова сесія вступної кампанії для вступників контрактної форми навчання ОС магістра за спеціальностями:
051 «Економіка», 052 «Політологія», 053 «Психологія», 054 «Соціологія», 061 «Журналістика», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 081 «Право», 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки», 123 «Комп’ютерна інженерія», 124 «Системний аналіз», 125 «Кібербезпека», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм», 281 «Публічне управління та адміністрування», 292 «Міжнародні економічні відносини».
2. У процесі додаткового конкурсного відбору використовуються результати єдиного вступного іспиту (далі – ЄВІ), отримані за підсумком проходження як проведених раніше основної та додаткової сесій ЄВІ 2019 року, так і спеціально організованої сесії ЄВІ (далі – спецсесія ЄВІ), що має відбутися 5 листопада 2019 року (наказ Мінистерства освіти і науки України від 16 липня 2019 року №985 «Щодо проведення у 2019 році спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту»).
Згідно з розділом VIII Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних прцесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 2019 року №441, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 квітня 2019 року за №446/33417:
1) спецсесія ЄВІ проводиться за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб в установленому законодавством порядку (Українським центром оцінювання якості освіти встановлено вартість оцінювання однієї особи – 495 гривень);
2) усі особи, які бажають взяти участь в спецсесії ЄВІ (незалежно від того, реєструвалися вони для участі в основній сесії ЄВІ чи ні), мають у період з 07 до 15 жовтня 2019 року пройти процедуру реєстрації в приймальній комісії одного із закладів вищої освіти, у якому вступник бажає брати участь у конкурсному відборі (для проведення реєстрації та формування екзаменаційних листків на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти на сторінках закладу вищої освіти, що здійснює прийом за визначеними спеціальностями буде відновлено роботу відповідних сервісів);
3) процедура реєстрації для участі в спецсесії ЄВІ здійснюється приймальною комісією НУ «Запорізька політехніка»;
4) реєстрація вважається завершеною за умови надходження сплачених вступником коштів на рахунок Українського центру оцінювання якості освіти для оплати послуг із проведення спецсесії ЄВІ (для здійснення оплати послуги із проведення спецсесії ЄВІ вступнику необхідно скористатися інформаційною сторійкою «Кабінет учаснка ЄФВВ/ЄВІ». Якщо протягом п’яти робочих днів із дня завершення реєстрації оплату цієї послуги не здійснено, реєстрація вступника для участі у спецсесії ЄВІ скасовується Українським центром (екзаменаційний листок такої особи вважається недійсним));
5) для допуску до участі в додатковому конкурсному відборі можуть зараховуватись результати вступних випробувань (додаткове фахове вступне випробування, фахове вступне випробування), складених вступниками під час вступної кампанії 2019 року.
3. Терміни проведення додаткової сесії вступної кампанії НУ «Запорізька політехніка» для вступників ОС магістра:
– реєстрація для проходження спеціально організованої додаткової сесії ЄВІ – з 07.10.2019 р. до 15.10.2019 р.;
– прийом заяв та документів для вступу (відповідно до вимог Правил прийому до НУ «Запорізька політехніка» у 2019 році) – з 07.10.2019 р. до 04.11.2019 р.;
– проведення ЄВІ, (іспиту з іноземної мови для осіб, які мають право складати іспит в закладі вищої освіти) – 05.11.2019 р.;
– проведення фахових вступних випробувань та додаткових вступних випробувань – з 05.11.2019 р. до 15.11.2019 р.;
– оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування – до 25.11.2019 р.;
– закінчення строку виконання вступником вимог до зарахування (подання особисто оригіналів документа про освіту та додатка до нього, та інших документів передбачених Правилами прийому) – до 28.11.2019 р.;
– зарахування вступників – до 30.11.2019 р.