Перелік сертифікатів ЗНО

Сторінки

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті (сертифікатах) Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів) при вступі до ЗНТУ на на основі повної загальної середньої освіти у 2017 році.

Спеціальність

Перелік загальноосвітніх предметів, в сертифікаті УЦОЯО

Перелік додаткових іспитів, визначених ЗНТУ

017 Фізична культура і спорт

1. Українська мова та література
2. Біологія

3.Творчий конкурс

016 Спеціальна освіта

1. Українська мова та література
2. Біологія
3. Історія України або математика

 

227 Фізична терапія, ерготерапія

053 Психологія

1. Українська мова та література
2. Біологія
3. Історія України або іноземна мова

 

022 Дизайн

1. Українська мова та література
2. Історія України

3.Творчий конкурс:

3.1.рисунок,

3.2.композиція

035.04 Філологія

1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Іноземна мова або географія

 

052 Політологія

073 Менеджмент

075 Маркетинг

242 Туризм

281 Публічне управління та адміністрування

292 Міжнародні економічні відносини

1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Іноземна мова або математика

 

081 Право

054 Соціологія

061 Журналістика

1. Українська мова та література
2. Історія України

3.Творчий конкурс 

072 Фінанси, банківська справа та страхування

1. Українська мова та література
2. Математика
3. Історія України або іноземна мова

 

122 Комп’ютерні науки

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

275 Транспортні технології

071 Облік і оподаткування

1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Математика або географія

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Математика або іноземна мова

051 Економіка

1. Українська мова та література
2. Математика
3. Історія України або географія

192 Будівництво та цивільна інженерія

1. Українська мова та література
2. Математика
3. Фізика або географія

 

121 Інженерія програмного забезпечення

1. Українська мова та література
2. Математика
3. Фізика або іноземна мова

 

123 Комп’ютерна інженерія

124 Системний аналіз

125 Кібербезпека

153 Мікро- та наносистемна техніка

172 Телекомунікації та радіотехніка

173 Авіоніка

131 Прикладна механіка

1. Українська мова та література
2. Математика
3. Фізика або історія України 

 

132 Матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

136 Металургія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

231 Соціальна робота

1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Іноземна мова або біологія