Програми вступних випробувань

Програми вступних екзаменів та творчих конкурсів при вступі за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” на базі повної загальної середньої освіти.

Творчі конкурси Загальноосвітні предмети
за напрямом “Дизайн” рисунок, композиція Українська мова та література
Творчий конкурс “Журналістські орієнтири” Іноземна мова
Творчий конкурс з багатоборства Історія України
Географія
Математика
Фізика
Біологія
Російська мова

 Програми фахових вступних екзаменів при вступі на навчання для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”.

 

Шифр спец. Спеціальність Освітня програма Шифр осв.пр. Фаховий вступний екзамен Програми екзамену та співбесіди
016  Спеціальна освіта корекційна освіта 6.016-1 Педагогіка Екзамен, Співбесіда
017  Фізична культура і спорт фізичне виховання 6.017-1 Теорія і методика фізичного виховання Екзамен, Співбесіда
022  Дизайн дизайн 6.022-1 Композиція; Рисунок Композиція Екзамен, Композиція Співбесіда
Рисунок Екзамен, Рисунок Співбесіда
035  Філологія переклад (англійська мова) 6.035-1 Англійська мова Екзамен, Співбесіда
051  Економіка управління персоналом та економіка праці 6.051-1 Основи економічної теорії Екзамен, Співбесіда
052  Політологія політологія 6.052-1 Соціологія Екзамен, Співбесіда
053  Психологія психологія 6.053-1 Педагогіка та основи психологічних знань Екзамен, Співбесіда
056  Міжнародні економічні відносини міжнародні економічні відносини 6.056-1 Основи економічної теорії Екзамен, Співбесіда
061  Журналістика журналістика 6.061-1 Журналістські орієнтири Екзамен, Співбесіда
071  Облік і оподаткування облік і аудит 6.071-1 Основи економічної теорії Екзамен, Співбесіда
072  Фінанси, банківська справа та страхування фінанси і кредит 6.072-1
073  Менеджмент менеджмент організацій і адміністрування 6.073-1
074  Публічне управління та адміністрування регіональне управління 6.074-1
075  Маркетинг маркетинг 6.075-1
076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності 6.076-1
076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність організація торгівлі та комерційна логістика 6.076-2
081  Право правознавство 6.081-1 Основи правознавства Екзамен, Співбесіда
121  Інженерія програмного забезпечення програмне забезпечення систем 6.121-1 Основи програмування та алгоритмічні мови Екзамен, Співбесіда
121  Інженерія програмного забезпечення інженерія програмного забезпечення 6.121-2
122  Комп’ютерні науки та інформаційні технології інформаційні технології проектування 6.122-1
122  Комп’ютерні науки та інформаційні технології системи штучного інтелекту 6.122-2
123  Комп’ютерна інженерія комп’ютерні системи та мережі 6.123-1 Арифметико- логічні основи ЕОМ Екзамен, Співбесіда
123  Комп’ютерна інженерія спеціалізовані комп’ютерні системи 6.123-2
124  Системний аналіз системний аналіз і управління 6.124-1 Математичний аналіз Екзамен, Співбесіда
125  Кібербезпека безпека інформаційних і комунікаційних систем 6.125-1 Мікросхемотехніка Екзамен, Співбесіда
125  Кібербезпека системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки 6.125-2
131  Прикладна механіка технології машинобудування 6.131-1 Технологія конструкційних матеріалів Екзамен, Співбесіда
131  Прикладна механіка обладнання та технології ливарного виробництва 6.131-2
131  Прикладна механіка обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування 6.131-3
131  Прикладна механіка технології та устаткування зварювання 6.131-4
131  Прикладна механіка відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій 6.131-5
132  Матеріалознавство прикладне матеріалознавство 6.132-1
132  Матеріалознавство композиційні та порошкові матеріали 6.132-2
132  Матеріалознавство термічна обробка металів 6.132-3
133  Галузеве машинобудування металорізальні верстати та системи 6.133-1
133  Галузеве машинобудування двигуни внутрішнього згорання 6.133-2
133  Галузеве машинобудування колісні та гусеничні транспортні засоби 6.133-3
133  Галузеве машинобудування підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання 6.133-4
134  Авіаційна та ракетно-космічна техніка авіаційні двигуни та енергетичні установки 6.134-1
134  Авіаційна та ракетно-космічна техніка технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок 6.134-2
136  Металургія ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів 6.136-1
141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка енергетичний менеджмент 6.141-1 Теоретичні основи електротехніки Екзамен, Співбесіда
141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електротехнічні системи електроспоживання 6.141-2
141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електричні машини і апарати 6.141-3
141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електромеханічні системи автоматизації та електропривод 6.141-4
141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електромеханічне обладнання енергоємних виробництв 6.141-5
153  Мікро- та наносистемна техніка мікро- та наноелектронні прилади і пристрої 6.153-1 Мікросхемотехніка Екзамен, Співбесіда
172  Телекомунікації та радіотехніка радіотехніка 6.172-1
172  Телекомунікації та радіотехніка радіоелектронні апарати та засоби 6.172-2
172  Телекомунікації та радіотехніка інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки 6.172-3
172  Телекомунікації та радіотехніка інформаційні мережі зв’язку 6.172-4
192  Будівництво та цивільна інженерія промислове і цивільне будівництво 6.192-1 Технологія конструкційних матеріалів Екзамен, Співбесіда
227  Фізична реабілітація фізична реабілітація 6.227-1 Основи валеології Екзамен, Співбесіда
231  Соціальна робота соціальна робота 6.231-1 Соціологія Екзамен, Співбесіда
242  Туризм туризмознавство 6.242-1 Організація обслуговування в туристичних комплексах та готелях Екзамен, Співбесіда
275  Транспортні технології транспортні технології (залізничний транспорт) 6.275-1 Організація вантажної та комерційної роботи Екзамен, Співбесіда
275  Транспортні технології транспортні технології (автомобільний транспорт) 6.275-2

 


Програми вступних екзаменів при вступі за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” або “магістр”.

 

Шифр спец. Спеціальність Освітня програма Шифр осв.пр. Програма екзамену та співбесіди за ОКР “спеціаліст”* Шифр осв.пр. Програма екзамену та співбесіди за ОС “магістр”*
016  Спеціальна освіта корекційна освіта 7.016-1 Екзамен, Співбесіда 8.016-1 Екзамен, Співбесіда
017  Фізична культура і спорт фізичне виховання 7.017-1 Екзамен, Співбесіда 8.017-1 Екзамен, Співбесіда
022  Дизайн дизайн 7.022-1 Екзамен, Співбесіда не ліцензовано
035  Філологія переклад (англійська мова) 7.035-1 Екзамен, Співбесіда не ліцензовано
051  Економіка управління персоналом та економіка праці 7.051-1 Екзамен, Співбесіда 8.051-1 Екзамен, Співбесіда
053  Психологія психологія 7.053-1 Екзамен, Співбесіда 8.053-1 Екзамен, Співбесіда
056  Міжнародні економічні відносини міжнародні економічні відносини 7.056-1 Екзамен, Співбесіда не ліцензовано
061  Журналістика журналістика 7.061-1 Екзамен, Співбесіда 8.061-1 Екзамен, Співбесіда
071  Облік і оподаткування облік і аудит 7.071-1 Екзамен, Співбесіда 8.071-1 Екзамен, Співбесіда
072  Фінанси, банківська справа та страхування фінанси і кредит 7.072-1 Екзамен, Співбесіда 8.072-1 Екзамен, Співбесіда
073  Менеджмент менеджмент організацій і адміністрування 7.073-1 Екзамен, Співбесіда 8.073-1 Екзамен, Співбесіда
управління проектами не ліцензовано 8.073-2 Екзамен, Співбесіда
074  Публічне управління та адміністрування регіональне управління 7.074-1 Екзамен, Співбесіда 8.074-1 Екзамен, Співбесіда
075  Маркетинг маркетинг 7.075-1 Екзамен, Співбесіда 8.075-1 Екзамен, Співбесіда
076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності 7.076-1 Екзамен, Співбесіда 8.076-1 Екзамен, Співбесіда
організація торгівлі та комерційна логістика 7.076-2 Екзамен, Співбесіда 8.076-2 Екзамен, Співбесіда
081  Право правознавство 7.081-1 Екзамен, Співбесіда 8.081-1 Екзамен, Співбесіда
121  Інженерія програмного забезпечення програмне забезпечення систем 7.121-1 Екзамен, Співбесіда 8.121-1 Екзамен, Співбесіда
інженерія програмного забезпечення 7.121-2 Екзамен, Співбесіда 8.121-2 Екзамен, Співбесіда
122  Комп’ютерні науки та інформаційні технології інформаційні технології проектування 7.122-1 Екзамен, Співбесіда 8.122-1 Екзамен, Співбесіда
системи штучного інтелекту 7.122-2 Екзамен, Співбесіда 8.122-2 Екзамен, Співбесіда
123  Комп’ютерна інженерія комп’ютерні системи та мережі 7.123-1 Екзамен, Співбесіда 8.123-1 Екзамен, Співбесіда
спеціалізовані комп’ютерні системи 7.123-2 Екзамен, Співбесіда 8.123-2 Екзамен, Співбесіда
124  Системний аналіз системний аналіз і управління 7.124-1 Екзамен, Співбесіда 8.124-1 Екзамен, Співбесіда
125  Кібербезпека безпека інформаційних і комунікаційних систем 7.125-1 Екзамен, Співбесіда 8.125-1 Екзамен, Співбесіда
системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки 7.125-2 Екзамен, Співбесіда 8.125-2 Екзамен, Співбесіда
131  Прикладна механіка технології машинобудування 7.131-1 Екзамен, Співбесіда 8.131-1 Екзамен, Співбесіда
обладнання та технології ливарного виробництва 7.131-2 Екзамен, Співбесіда 8.131-2 Екзамен, Співбесіда
обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування 7.131-3 Екзамен, Співбесіда 8.131-3 Екзамен, Співбесіда
технології та устаткування зварювання 7.131-4 Екзамен, Співбесіда 8.131-4 Екзамен, Співбесіда
відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій 7.131-5 Екзамен, Співбесіда 8.131-5 Екзамен, Співбесіда
132  Матеріалознавство прикладне матеріалознавство 7.132-1 Екзамен, Співбесіда 8.132-1 Екзамен, Співбесіда
композиційні та порошкові матеріали 7.132-2 Екзамен, Співбесіда 8.132-2 Екзамен, Співбесіда
термічна обробка металів 7.132-3 Екзамен, Співбесіда 8.132-3 Екзамен, Співбесіда
133  Галузеве машинобудування металорізальні верстати та системи 7.133-1 Екзамен, Співбесіда 8.133-1 Екзамен, Співбесіда
двигуни внутрішнього згорання 7.133-2 Екзамен, Співбесіда 8.133-2 Екзамен, Співбесіда
колісні та гусеничні транспортні засоби 7.133-3 Екзамен, Співбесіда 8.133-3 Екзамен, Співбесіда
підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання 7.133-4 Екзамен, Співбесіда 8.133-4 Екзамен, Співбесіда
134  Авіаційна та ракетно-космічна техніка авіаційні двигуни та енергетичні установки 7.134-1 Екзамен, Співбесіда 8.134-1 Екзамен, Співбесіда
технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок 7.134-2 Екзамен, Співбесіда 8.134-2 Екзамен, Співбесіда
136  Металургія ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів 7.136-1 Екзамен, Співбесіда 8.136-1 Екзамен, Співбесіда
141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка енергетичний менеджмент 7.141-1 Екзамен, Співбесіда 8.141-1 Екзамен, Співбесіда
електротехнічні системи електроспоживання 7.141-2 Екзамен, Співбесіда 8.141-2 Екзамен, Співбесіда
електричні машини і апарати 7.141-3 Екзамен, Співбесіда 8.141-3 Екзамен, Співбесіда
електромеханічні системи автоматизації та електропривод 7.141-4 Екзамен, Співбесіда 8.141-4 Екзамен, Співбесіда
електромеханічне обладнання енергоємних виробництв 7.141-5 Екзамен, Співбесіда 8.141-5 Екзамен, Співбесіда
152  Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка якість, стандартизація та сертифікація 7.152-1 Екзамен, Співбесіда 8.152-1 Екзамен, Співбесіда
153  Мікро- та наносистемна техніка мікро- та наноелектронні прилади і пристрої 7.153-1 Екзамен, Співбесіда 8.153-1 Екзамен, Співбесіда
172  Телекомунікації та радіотехніка радіотехніка 7.172-1 Екзамен, Співбесіда 8.172-1 Екзамен, Співбесіда
радіоелектронні апарати та засоби 7.172-2 Екзамен, Співбесіда 8.172-2 Екзамен, Співбесіда
інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки 7.172-3 Екзамен, Співбесіда 8.172-3 Екзамен, Співбесіда
інформаційні мережі зв’язку 7.172-4 Екзамен, Співбесіда 8.172-4 Екзамен, Співбесіда
192  Будівництво та цивільна інженерія промислове і цивільне будівництво 7.192-1 Екзамен, Співбесіда 8.192-1 Екзамен, Співбесіда
227  Фізична реабілітація фізична реабілітація 7.227-1 Екзамен, Співбесіда 8.227-1 Екзамен, Співбесіда
231  Соціальна робота соціальна робота 7.231-1 Екзамен, Співбесіда 8.231-1 Екзамен, Співбесіда
управління соціальним закладом не ліцензовано 8.232-1 Екзамен, Співбесіда
242  Туризм туризмознавство 7.242-1 Екзамен, Співбесіда 8.242-1 Екзамен, Співбесіда
275  Транспортні технології транспортні технології (залізничний транспорт) 7.275-1 Екзамен, Співбесіда 8.275-1 Екзамен, Співбесіда
транспортні технології (автомобільний транспорт) 7.275-2 Екзамен, Співбесіда 8.275-2 Екзамен, Співбесіда

 


* Програма вступного екзамену з іноземної мови для вступників на навчання за ОКР “спеціаліст”, ОС “магістр”: завантажити
Програма співбесіди з іноземної мови для вступників на навчання за ОКР “спеціаліст”, ОС “магістр”: завантажити