Розклад випробувань ОС Бакалавр

Сторінки

РОЗКЛАД проведення вступних випробувань при вступі на навчання за освітнім ступенем “бакалавр”

До уваги абітуріентів, які проходять творчі конкурси! Допуск до участі в творчих конкурсах здійснюється виключно за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Розклад консультіцій перед вступними випробуваннями

Дата Початок Назва вступного іспиту (випробування) Спеціальність Аудиторія Категорія вступників
21.07.2017 14-00 Tворчий конкурс  017 Фізична культура і спорт  320 особи, яким надано право складати вступні іспити, творчі конкурси  в ЗНТУ
Укр.мова та література всі спеціальності 276
Математика 279
Фізика 282
Географія 284
Біологія 249
Іноземна мова 247
Історія України 240
24.07.2018 16-00 Tворчий конкурс , Фахове випробування  022 Дизайн  498 особи, яким надано право складати творчі конкурси   в ЗНТУ
Фахове випробування (мікросхемотехніка) 153 Мікро- та наносистемна техніка  352 вступники на базі ОКР молодшого спеціаліста;                                                                              вступники на основі здобутого ступеня вищої освіти;                                                                 особи, які не менше року отримують ступінь бакалавра
172 Телекомунікації та радіотехніка 
151 Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 
125 Кібербезпека 
Фахове випробування (Основи валеології) 227 Фізична терапія, ерготерапія 153
Фахове випробування (Теорія і методика фізичного виховання) 017 Фізична культура і спорт  284
Фахове випробування (Педагогіка) 016 Спеціальна освіта  344
Фахове випробування (журн.орієнтири) 061 Журналістика  240
Фахове випробування (Англійська мова) 035 Філологія  334
Фахове випробування (Соціологія) 231 Соціальна робота  492
054 Соціологія
Фахове випробування (Педагогіка та основи психологічних знань) 053 Психологія  289
Фахове випробування (Технологія конструкційних матеріалів) 131 Прикладна механіка  381
132 Матеріалознавство 
133 Галузеве машинобудування 
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 
136 Металургія 
192 Будівництво та цивільна інженерія 
Фах. іспит (Основи правознавства) 052 Політологія  279
081 Право 
Фахове випробування (Основи програмування та алгоритмічні мови) 121 Інженерія програмного забезпечення  320
122 Комп’ютерні науки
Фахове випробування (Арифметико- логічні основи ЕОМ) 123 Комп’ютерна інженерія  181
Фах. іспит (Математичний аналіз) 124 Системний аналіз  276
Фахове випробування (Організація вантажної та комерційної роботи) 275 Транспортні технології  249
Фахове випробування (Основи економічної теорії) 051 Економіка  282
292 Міжнародні економічні відносини 
071 Облік і оподаткування 
072 Фінанси, банківська справа та страхування 
073 Менеджмент 
074 Публічне управління та адміністрування 
075 Маркетинг 
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Фахове випробування (Організація обслуговування в туристичних комплексах та готелях) 242 Туризм  533
Фахове випробування (Теоретичні основи електротехніки) 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  530
173 Авіоніка

Розклад вступних випробувань для вступників на навчання за освітнім ступенем бакалавра денної та заочної форм навчання

Дата Початок Назва вступного іспиту (випробування) Спеціальність Ауди  торія Категорія вступників
20.07.2018 09-00 Tворчий конкурс (перша сесія)* 017 Фізична культура і спорт  Спорт. комплекс "Мотор-Січ", вул.Іванова 24 особи, яким надано право складати творчі конкурси  в ЗНТУ
21.07.2018 09-00 співбесіда всі спеціальності 320 Особи, зазначені в п.2 Розділу VIII Правил прийому (інваліди війни; чорнобильці; інваліди, що не можуть відвідувати заклад освіти)
23.07.2018 09-00 Біологія всі спеціальності 240 особи, яким надано право складати вступні іспити  в ЗНТУ
Математика
Географія
14-00 Історія України 240
24.07.2018 09-00 Фізика 240
Іноземна мова
14-00 Укр.мова та література 240
25.07.2018 09-00 Tворчий конкурс  Рисунок* 022 Дизайн  496,498 особи, яким надано право складати творчі конкурси  в ЗНТУ
Фахове випробування (Організація вантажної та комерційної роботи) 275 Транспортні технології  249 вступники на базі ОКР молодшого спеціаліста; вступники на основі здобутого ступеня вищої освіти; особи, які не менше року отримують ступінь бакалавра
Фахове випробування (Основи економічної теорії) 051 Економіка  381
292 Міжнародні економічні відносини 
071 Облік і оподаткування 
072 Фінанси, банківська справа та страхування 
073 Менеджмент 
281 Публічне управління та адміністрування 
075 Маркетинг 
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Фахове випробування (журналістські орієнтири) 061 Журналістика  276
Фахове випробування (рисунок) 022 Дизайн  496,498
Фахове випробування (Організація обслуговування в туристичних комплексах та готелях) 242 Туризм  320
14-00 Фахове випробування (Теоретичні основи електротехніки) 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  320
173 Авіоніка
26.07.2018 09-00 Творчий конкурс (друга сесія)* 017 Фізична культура і спорт  Спорт. комплекс "Мотор-Січ", вул.Іванова 24 особи, яким надано право складати творчі конкурси  в ЗНТУ
Tворчий конкурс композиція* 022 Дизайн  496,498
Фахове випробування (композиція) 022 Дизайн  496,498 вступники на базі ОКР молодшого спеціаліста; вступники на основі здобутого ступеня вищої освіти; особи, які не менше року отримують ступінь бакалавра
Фахове випробування (Теорія і методика фізичного виховання) 017 Фізична культура і спорт  381
Фахове випробування (Основи валеології) 227 Фізична терапія, ерготерапія 
Фахове випробування (Педагогіка та основи психологічних знань) 053 Психологія 
Фахове випробування (Педагогіка) 016 Спеціальна освіта 
Фахове випробування (Соціологія) 054 Соціологія
231 Соціальна робота 
Фахове випробування (Англійська мова) 035 Філологія  249
Фахове випробування (Технологія конструкційних матеріалів) 131 Прикладна механіка  320,352
132 Матеріалознавство 
133 Галузеве машинобудування 
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 
136 Металургія 
192 Будівництво та цивільна інженерія 
28.07.2018 08-00 Фахове випробування (Технологія конструкційних матеріалів) 131 Прикладна механіка  м.Бердянськ, БМК;  м.Токмак, ТМТ Випускники БМК, ТМТ
132 Матеріалознавство 
133 Галузеве машинобудування 
136 Металургія 
Фахове випробування (Організація вантажної та комерційної роботи) 275 Транспортні технології 
Фахове випробування (Основи економічної теорії) 071 Облік і оподаткування 
072 Фінанси, банківська справа та страхування 
30.07.2018 09-00 Фахове випробування (Основи програмування та алгоритмічні мови) 121 Інженерія програмного забезпечення  320 вступники на базі ОКР молодшого спеціаліста;                                                                              вступники на основі здобутого ступеня вищої освіти;                                                                 особи, які не менше року отримують ступінь бакалавра
122 Комп’ютерні науки 
Фахове випробування (Арифметико- логічні основи ЕОМ) 123 Комп’ютерна інженерія  381
Фахове випробування (Математичний аналіз) 124 Системний аналіз 
Фахове випробування (Мікросхемотехніка) 153 Мікро- та наносистемна техніка  352
151 Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології
172 Телекомунікації та радіотехніка 
125 Кібербезпека 
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 
Фахове випробування (Основи правознавства) 081 Право  276
052 Політологія 

*Вступники, які проходять творчі конкурси , допускаються до участі в творчих конкурсах за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання