Розклад випробувань ОС Бакалавр

Сторінки

РОЗКЛАД проведення вступних випробувань при вступі на навчання за освітнім ступенем “бакалавр”

До уваги абітуріентів, які проходять творчі конкурси! Допуск до участі в творчих конкурсах здійснюється виключно за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Розклад консультіцій перед вступними випробуваннями

Дата Початок Предмет Спеціальність Ауди  торія Категорія вступників
21.07.2017 14-00 Tворчий конкурс , фаховий іспит  022 Дизайн  498 особи, яким надано право складати вступні випробування, творчі конкурси  в ЗНТУ
Tворчий конкурс  017 Фізична культура і спорт  320
Tворчий конкурс , фаховий іспит  061 Журналістика  381
Укр.мова та література всі спеціальності 276
Математика 279
Фізика 282
Географія 284
Біологія 249
Іноземна мова 247
Історія України 240
фаховий іспит (мікросхемотехніка) 153 Мікро- та наносистемна техніка  181 вступники на базі ОКР молодшого спеціаліста
172 Телекомунікації та радіотехніка 
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 
125 Кібербезпека 
Фаховий іспит (Основи валеології) 227 Фізична терапія, ерготерапія 290
Фаховий іспит (Теорія і методика фізичного виховання) 017 Фізична культура і спорт 
Фаховий іспит (Педагогіка) 016 Спеціальна освіта 
Фаховий іспит (Англійська мова) 035 Філологія  334
Фаховий іспит (Соціологія) 231 Соціальна робота  492
054 Соціологія
Фаховий іспит (Педагогіка та основи психологічних знань) 053 Психологія  289
16-00 Фаховий іспит (Технологія конструкційних матеріалів) 131 Прикладна механіка  381
132 Матеріалознавство 
133 Галузеве машинобудування 
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 
136 Металургія 
192 Будівництво та цивільна інженерія 
Фах. іспит (Основи правознавства) 052 Політологія  492
081 Право 
Фаховий іспит (Основи програмування та алгоритмічні мови) 121 Інженерія програмного забезпечення  320
122 Комп’ютерні науки
Фаховий іспит (Арифметико- логічні основи ЕОМ) 123 Комп’ютерна інженерія  334
Фах. іспит (Математичний аналіз) 124 Системний аналіз  276
Фаховий іспит (Організація вантажної та комерційної роботи) 275 Транспортні технології  249
Фаховий іспит (Основи економічної теорії) 051 Економіка  282
292 Міжнародні економічні відносини 
071 Облік і оподаткування 
072 Фінанси, банківська справа та страхування 
073 Менеджмент 
074 Публічне управління та адміністрування 
075 Маркетинг 
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Фаховий іспит (Організація обслуговування в туристичних комплексах та готелях) 242 Туризм  521
Фаховий іспит (Теоретичні основи електротехніки) 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  525
173 Авіоніка

Розклад вступних випробувань для вступників на навчання за освітнім ступенем бакалавра денної та заочної форм навчання

Дата Початок Предмет Спеціальність Ауди  торія Категорія вступників
17.07.2017 09-00 Tворчий конкурс (перша сесія)* 017 Фізична культура і спорт  Спорт. комплекс "Мотор-Січ", вул.Іванова 24 особи, яким надано право складати творчі конкурси  в ЗНТУ
061 Журналістика  320
21.07.2017 09-00 співбесіда всі спеціальності 282 Особи, зазначені в абзацах 2-4 п.2.3 Правил прийому (інваліди війни; чорнобильці; інваліди, що не можуть відвідувати навч.заклад)
25.07.2017 09-00 Фаховий іспит (Організація вантажної та комерційної роботи) 275 Транспортні технології  249 вступники на базі ОКР молодшого спеціаліста
Фаховий іспит (Основи економічної теорії) 051 Економіка  381
292 Міжнародні економічні відносини 
071 Облік і оподаткування 
072 Фінанси, банківська справа та страхування 
073 Менеджмент 
281 Публічне управління та адміністрування 
075 Маркетинг 
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Творчий конкурс (друга сесія)* 061 Журналістика  320 особи, яким надано право складати творчі конкурси  в ЗНТУ;                                       вступники на основі здобутого ступеня вищої освіти;                                                                 особи, які не менше року отримують ступінь бакалавра в ЗНТУ
Tворчий конкурс  Рисунок* 022 Дизайн  498
фаховий іспит (журналістські орієнтири) 061 Журналістика  320  вступники на базі ОКР молодшого спеціаліста
фаховий іспит (рисунок) 022 Дизайн  498
Біологія всі спеціальності 153 особи, яким надано право складати вступні випробування  в ЗНТУ;                           вступники на основі здобутого ступеня вищої освіти;                                                                 особи, які не менше року отримують ступінь бакалавра в ЗНТУ
Математика
14-00 Географія 153
Історія України
Фаховий іспит (Організація обслуговування в туристичних комплексах та готелях) 242 Туризм  381 вступники на базі ОКР молодшого спеціаліста
26.07.2017 09-00 Фізика всі спеціальності 153 особи, яким надано право складати вступні випробування  в ЗНТУ;                          вступники на основі здобутого ступеня вищої освіти;                                                                 особи, які не менше року отримують ступінь бакалавра в ЗНТУ
Іноземна мова
Творчий конкурс (друга сесія)* 017 Фізична культура і спорт  Спорт. комплекс "Мотор-Січ", вул.Іванова 24 особи, яким надано право складати творчі конкурси  в ЗНТУ;                                       вступники на основі здобутого ступеня вищої освіти;                                                                 особи, які не менше року отримують ступінь бакалавра в ЗНТУ
Tворчий конкурс композиція* 022 Дизайн  498
фаховий іспит (композиція) 022 Дизайн  498 вступники на базі ОКР молодшого спеціаліста
14-00 Укр.мова та література всі спеціальності 153 особи, яким надано право складати вступні випробування  в ЗНТУ;                             вступники на основі здобутого ступеня вищої освіти;                                                                 особи, які не менше року отримують ступінь бакалавра в ЗНТУ
Фаховий іспит (Теорія і методика фізичного виховання) 017 Фізична культура і спорт  284 вступники на базі ОКР молодшого спеціаліста
28.07.2017 09-00 Фаховий іспит (Основи програмування та алгоритмічні мови) 121 Інженерія програмного забезпечення  320 вступники на базі ОКР молодшого спеціаліста
122 Комп’ютерні науки 
Фаховий іспит (Арифметико- логічні основи ЕОМ) 123 Комп’ютерна інженерія  381
Фаховий іспит (Математичний аналіз) 124 Системний аналіз 
14-00 Фаховий іспит (Технологія конструкційних матеріалів) 131 Прикладна механіка  320
132 Матеріалознавство 
133 Галузеве машинобудування 
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 
136 Металургія 
192 Будівництво та цивільна інженерія 
29.07.2017 08-00 Фаховий іспит (Технологія конструкційних матеріалів) 131 Прикладна механіка  м.Бердянськ, БМК;  м.Токмак, ТМТ Випускники БМК, ТМТ
132 Матеріалознавство 
133 Галузеве машинобудування 
136 Металургія 
Фаховий іспит (Організація вантажної та комерційної роботи) 275 Транспортні технології 
Фаховий іспит (Основи економічної теорії) 071 Облік і оподаткування 
072 Фінанси, банківська справа та страхування 
09-00 Фаховий іспит (Основи валеології) 227 Фізична терапія, ерготерапія  381 вступники на базі ОКР молодшого спеціаліста
Фаховий іспит (Педагогіка) 016 Спеціальна освіта 
Фаховий іспит (Англійська мова) 035 Філологія  276
Фаховий іспит (Соціологія) 054 Соціологія 282
231 Соціальна робота 
Фаховий іспит (Педагогіка та основи психологічних знань) 053 Психологія 
Фаховий іспит (Мікросхемотехніка) 153 Мікро- та наносистемна техніка  320
172 Телекомунікації та радіотехніка 
125 Кібербезпека 
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 
14-00 Фаховий іспит (Основи правознавства) 081 Право  381
052 Політологія 
Фаховий іспит (Теоретичні основи електротехніки) 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  320
173 Авіоніка

*Вступники, які проходять творчі конкурси , допускаються до участі в творчих конкурсах за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання