Розклад випробувань ОС Бакалавр

РОЗКЛАД проведення вступних випробувань при вступі на навчання за освітнім ступенем “бакалавр”

До уваги абітуріентів, які проходять творчі конкурси! Допуск до участі в творчих конкурсах здійснюється виключно за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Розклад консультіцій перед вступними випробуваннями

Дата

Поча-ток

Назва вступного іспиту (випробування)

Спеціальність

Ауди  торія

Категорія вступників

10.07.2019

14-00

Tворчий конкурс

017

Фізична культура і спорт

320

особи, яким надано право складати творчі конкурси в університеті

16.07.2019

14-00

Tворчий конкурс, Фахове випробування

022

Дизайн

498

особи, яким надано право складати вступні іспити, творчі конкурси  в університеті

Tворчий конкурс

191

Архітектура та містобудування

285

Tворчий конкурс

262

Правоохоронна діяльність

181

Укр.мова та література

всі спеціальності

276

Математика

279

Фізика

282

Географія

284

Біологія

249

Іноземна мова

247

Історія України

240

22.07.2019

16-00

Фахове випробування (мікросхемотехніка)

153

Мікро- та наносистемна техніка

352

вступники на базі ОКР молодшого спеціаліста; вступники на основі здобутого ступеня вищої освіти; особи, які не менше року отримують ступінь бакалавра

172

Телекомунікації та радіотехніка

151

Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

125

Кібербезпека

Фахове випробування (Основи валеології)

227

Фізична терапія, ерготерапія

153

Фахове випробування (Теорія і методика фізичного виховання)

017

Фізична культура і спорт

284

Фахове випробування (Педагогіка)

016

Спеціальна освіта

344

Фахове випробування (журн.орієнтири)

061

Журналістика

240

Фахове випробування (Англійська мова)

035

Філологія

334

Фахове випробування (Соціологія)

231

Соціальна робота

492

054

Соціологія

Фахове випробування (Педагогіка та основи психологічних знань)

053

Психологія

289

Фахове випробування (Технологія конструкційних матеріалів)

131

Прикладна механіка

381

132

Матеріалознавство

133

Галузеве машинобудування

134

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

136

Металургія

192

Будівництво та цивільна інженерія

17-00

Фах. іспит (Основи правознавства)

052

Політологія

279

081

Право

Фахове випробування (Основи програмування та алгоритмічні мови)

121

Інженерія програмного забезпечення

320

122

Комп’ютерні науки

Фахове випробування (комп”ютерна логіка)

123

Комп’ютерна інженерія

181

Фах. іспит (Математичний аналіз)

124

Системний аналіз

276

Фахове випробування (Організація вантажної та комерційної роботи)

275

Транспортні технології

249

Фахове випробування (Основи економічної теорії)

051

Економіка

282

292

Міжнародні економічні відносини

071

Облік і оподаткування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

073

Менеджмент

074

Публічне управління та адміністрування

075

Маркетинг

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Фахове випробування (Організація обслуговування в туристичних комплексах та готелях)

242

Туризм

381

Фахове випробування (Теоретичні основи електротехніки)

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

352

173

Авіоніка

Розклад вступних випробувань для вступників на навчання за освітнім ступенем бакалавра денної та заочної форм навчання

Дата Початок Назва вступного іспиту (випробування) Спеціальність Ауди  торія Категорія вступників
11.07.2019 09-00 Tворчий конкурс 017 Фізична культура і спорт Спорт. комплекс “Мотор-Січ”, вул.Іванова 24 особи, яким надано право складати творчі конкурси  в університеті (вступники за контрактом)
12.07.2019 09-00 Tворчий конкурс 017 Фізична культура і спорт Спорт. комплекс “Мотор-Січ”, вул.Іванова 24 особи, яким надано право складати творчі конкурси  в університеті (вступники за контрактом)
15.07.2019 09-00 Tворчий конкурс 017 Фізична культура і спорт Спорт. комплекс “Мотор-Січ”, вул.Іванова 24 особи, яким надано право складати творчі конкурси  в університеті (вступники за контрактом)
16.07.2019 09-00 Tворчий конкурс 017 Фізична культура і спорт Спорт. комплекс “Мотор-Січ”, вул.Іванова 24 особи, яким надано право складати творчі конкурси  в університеті (вступники за контрактом)
17.07.2019 09-00 співбесіда всі спеціальності 320 Особи, зазначені в п.2 Розділу VIII Правил прийому (інваліди війни; чорнобильці; інваліди, що не можуть відвідувати заклад освіти)
Tворчий конкурс  Рисунок 022 Дизайн 496,498 особи, яким надано право складати творчі конкурси  в університеті (вступ за контрактом)
Tворчий конкурс 017 Фізична культура і спорт Спорт. комплекс “Мотор-Січ”, вул.Іванова 24
Укр.мова та література всі спеціальності 240 особи, яким надано право складати вступні іспити  в університеті
18.07.2019 09-00 Tворчий конкурс Композиція 022 Дизайн 496,498 особи, яким надано право складати творчі конкурси  в університеті (вступники за контрактом)
Tворчий конкурс 191 Архітектура та містобудування 285
Tворчий конкурс 262 Правоохоронна діяльність 388а
09-00 Tворчий конкурс 017 Фізична культура і спорт Спорт. комплекс “Мотор-Січ”, вул.Іванова 24 особи, яким надано право складати творчі конкурси  в університеті (вступники за контрактом)
09-00 Біологія всі спеціальності 240 особи, яким надано право складати вступні іспити  в університеті
Математика
Географія
14-00 Історія України всі спеціальності 240 особи, яким надано право складати вступні іспити  в університеті
Фізика
Іноземна мова
19.07.2019 09-00 Tворчий конкурс 017 Фізична культура і спорт Спорт. комплекс “Мотор-Січ”, вул.Іванова 24 особи, яким надано право складати творчі конкурси  в університеті (вступники за контрактом)
22.07.2019 09-00 Tворчий конкурс 017 Фізична культура і спорт Спорт. комплекс “Мотор-Січ”, вул.Іванова 24 особи, яким надано право складати творчі конкурси  в університеті (вступники за контрактом)
23.07.2019 09-00 Фахове випробування (Технологія конструкційних матеріалів) 131 Прикладна механіка 320,352 вступники на базі ОКР молодшого спеціаліста;    вступники на основі здобутого ступеня вищої освіти; особи, які не менше року отримують ступінь бакалавра
132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
136 Металургія
192 Будівництво та цивільна інженерія
Фахове випробування (Теоретичні основи електротехніки) 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 381
173 Авіоніка
14-00 Фахове випробування (журналістські орієнтири) 061 Журналістика 276
Фахове випробування (Організація обслуговування в туристичних комплексах та готелях) 242 Туризм 381
Фахове випробування (Теорія і методика фізичного виховання) 017 Фізична культура і спорт 279, 284
Фахове випробування (Основи валеології) 227 Фізична терапія, ерготерапія 282
Фахове випробування (Педагогіка) 016 Спеціальна освіта 181
27.07.2019 08-00 Фахове випробування (Технологія конструкційних матеріалів) 131 Прикладна механіка м.Бердянськ, БМК;  м.Токмак, ТМТ Випускники БМК, ТМТ
132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування
136 Металургія
Фахове випробування (Організація вантажної та комерційної роботи) 275 Транспортні технології
Фахове випробування (Основи економічної теорії) 071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
29.07.2019 09-00 Фахове випробування (Організація вантажної та комерційної роботи) 275 Транспортні технології 249 вступники на базі ОКР молодшого спеціаліста; вступники на основі здобутого ступеня вищої освіти; особи, які не менше року отримують ступінь бакалавра
Фахове випробування (Основи економічної теорії) 051 Економіка 381
292 Міжнародні економічні відносини
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
281 Публічне управління та адміністрування
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Фахове випробування (рисунок) 022 Дизайн 496,498
Фахове випробування (Мікросхемотехніка) 153 Мікро- та наносистемна техніка 320
151 Автоматизація та комп”ютерно-інтегровані технології
172 Телекомунікації та радіотехніка
125 Кібербезпека
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
30.07.2019 09-00 Фахове випробування (композиція) 022 Дизайн 496,498 вступники на базі ОКР молодшого спеціаліста; вступники на основі здобутого ступеня вищої освіти; особи, які не менше року отримують ступінь бакалавра
Фахове випробування 191 Архітектура та містобудування 285
Фахове випробування (Педагогіка та основи психологічних знань) 053 Психологія 381
Фахове випробування (Соціологія) 054 Соціологія
231 Соціальна робота
Фахове випробування (Англійська мова) 035 Філологія
Фахове випробування (Основи програмування та алгоритмічні мови) 121 Інженерія програмного забезпечення 320, 352
122 Комп’ютерні науки
Фахове випробування (комп”ютерна логіка) 123 Комп’ютерна інженерія
Фахове випробування (Математичний аналіз) 124 Системний аналіз
Фахове випробування (Основи правознавства) 081 Право 181
052 Політологія

*Вступники, які проходять творчі конкурси , допускаються до участі в творчих конкурсах за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання