Розклад випробувань ОС Магістр

Сторінки

Розклад проведення співбесіди для вступників на навчання за освітнім ступенем магістра денної та заочної форм навчання спеціальності 081 «Право»

Дата Початок Предмет Спеціальність Ауди  торія Категорія вступників
20.07.2017 09-00 співбесіда 081 Право 320 особи, які вступають на навчання на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)

Розклад проведення співбесід, вступних випробувань з фаху, іноземної мови для вступників на навчання за освітнім ступенем “магістр” (друга сесія)

Дата Початок Випробування Факультет Спеціальність Освітня програма Аудиторія
24.07.2017 13-00 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) ТФ 275 Транспортні технології Транспортні технології (автомобільний транспорт) 249
275 Транспортні технології Транспортні технології (залізничний транспорт)
133 Галузеве машинобудування Двигуни внутрішнього згорання
133 Галузеве машинобудування Колісні та гусеничні транспортні засоби
ФКНТ 123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерні системи та мережі 320
123 Комп’ютерна інженерія Спеціалізовані комп’ютерні системи
121 Інженерія програмного забезпечення Програмне забезпечення систем
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення
122 Комп”ютерні науки Системи штучного інтелекту
122 Комп”ютерні науки Інформаційні технології проектування
124 Системний аналіз Інтелектуальні технології та прийняття рішень в  складних системах
ФМТУП 242 Туризм Туризмознавство 381
051 Економіка управління персоналом та економіка праці
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності
ФСН 061 Журналістика Журналістика 492
231 Соціальна робота Соціальна робота
054 Соціологія Соціологія
232 Соціальне забезпечення Управління соціальним закладом
053 Психологія Психологія
ЮФ 262 Правоохоронна діяльність Правоохоронна діяльність 284
ФРЕТ 153 Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої 334
172 Телекомунікації та радіотехніка Радіотехніка
172 Телекомунікації та радіотехніка Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки
172 Телекомунікації та радіотехніка Інформаційні мережі зв’язку
125 Кібербезпека Безпека інформаційних і комунікаційних систем
125 Кібербезпека Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки
152  Метролгія та інформаційно-вимірювальна техніка Якість, стандартизація, сертифікація
24.07.2017 13-00 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) ІФФ 136 Металургія Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів 344
132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство
132 Матеріалознавство Термічна обробка металів
132 Матеріалознавство Композиційні та порошкові матеріали, покриття
131 Прикладна механіка Обладнання та технології ливарного виробництва
131 Прикладна механіка Технологія та устаткування зварювання
131 Прикладна механіка Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій
073 Менеджмент Управління проектами
192 Будівництво та цивільна інженерія Промисловеі цивільне будівництво
МФ 131 Прикладна механіка Технології машинобудування 181
131 Прикладна механіка Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування
133 Галузеве машинобудування Металорізальні верстати та системи
133 Галузеве машинобудування Підйомно – транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Авіаційні двигуни та енергетичні установки
ГФ 022 Дизайн Дизайн 279
035 Філологія Переклад
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес
ЕТФ 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні машини і апарати 240
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні та електронні апарати
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Енергетичний менеджмент
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв
ФЕУ 071 Облік і оподаткування Облік і аудит 276
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування
075 Маркетинг Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Eкономіка підприємства
Організація торгівлі та комерційна логістика
281 Публічне управління та адміністрування Регіональне управління
ФУФКС 017 Фізична культура і спорт Фізичне виховання 282
016 Спеціальна освіта Корекційна освіта
227 Фізична терапія, ерготерапія Фізична реабілітація
24.07.2017 16-00 фахове випробування ТФ 275 Транспортні технології Транспортні технології (автомобільний транспорт) 249
275 Транспортні технології Транспортні технології (залізничний транспорт)
133 Галузеве машинобудування Двигуни внутрішнього згорання
133 Галузеве машинобудування Колісні та гусеничні транспортні засоби
ФКНТ 123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерні системи та мережі 320
123 Комп’ютерна інженерія Спеціалізовані комп’ютерні системи
121 Інженерія програмного забезпечення Програмне забезпечення систем
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення
122 Комп”ютерні науки Системи штучного інтелекту
122 Комп”ютерні науки Інформаційні технології проектування
124 Системний аналіз Інтелектуальні технології та прийняття рішень в  складних системах
ФМТУП 242 Туризм Туризмознавство 381
051 Економіка управління персоналом та економіка праці
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності
ЮФ 262 Правоохоронна діяльність Правоохоронна діяльність 284
25.07.2017 9-00 фахове випробування ФСН 061 Журналістика Журналістика 492
231 Соціальна робота Соціальна робота
054 Соціологія Соціологія
232 Соціальне забезпечення Управління соціальним закладом
053 Психологія Психологія
ФРЕТ 153 Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої 334
172 Телекомунікації та радіотехніка Радіотехніка
172 Телекомунікації та радіотехніка Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки
172 Телекомунікації та радіотехніка Інформаційні мережі зв’язку
125 Кібербезпека Безпека інформаційних і комунікаційних систем
125 Кібербезпека Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки
152  Метролгія та інформаційно-вимірювальна техніка Якість, стандартизація, сертифікація
ІФФ 136 Металургія Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів 344
132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство
132 Матеріалознавство Термічна обробка металів
132 Матеріалознавство Композиційні та порошкові матеріали, покриття
131 Прикладна механіка Обладнання та технології ливарного виробництва
131 Прикладна механіка Технологія та устаткування зварювання
131 Прикладна механіка Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій
073 Менеджмент Управління проектами
192 Будівництво та цивільна інженерія Промисловеі цивільне будівництво
25.07.2017 9-00 фахове випробування МФ 131 Прикладна механіка Технології машинобудування 181
131 Прикладна механіка Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування
133 Галузеве машинобудування Металорізальні верстати та системи
133 Галузеве машинобудування Підйомно – транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Авіаційні двигуни та енергетичні установки
25.07.2017 14-00 фахове випробування ГФ 022 Дизайн Дизайн 279
035 Філологія Переклад
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес
ЕТФ 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні машини і апарати 240
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні та електронні апарати
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Енергетичний менеджмент
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв
ФЕУ 071 Облік і оподаткування Облік і аудит 276
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування
075 Маркетинг Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Eкономіка підприємства
Організація торгівлі та комерційна логістика
281 Публічне управління та адміністрування Регіональне управління
ФУФКС 017 Фізична культура і спорт Фізичне виховання 282
016 Спеціальна освіта Корекційна освіта
227 Фізична терапія, ерготерапія Фізична реабілітація
26.07.2017 9-00 Іноземна мова (англійська) ТФ 275 Транспортні технології Транспортні технології (автомобільний транспорт) 249
275 Транспортні технології Транспортні технології (залізничний транспорт)
133 Галузеве машинобудування Двигуни внутрішнього згорання
133 Галузеве машинобудування Колісні та гусеничні транспортні засоби
ФКНТ 123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерні системи та мережі 320
123 Комп’ютерна інженерія Спеціалізовані комп’ютерні системи
121 Інженерія програмного забезпечення Програмне забезпечення систем
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення
122 Комп”ютерні науки Системи штучного інтелекту
122 Комп”ютерні науки Інформаційні технології проектування
124 Системний аналіз Інтелектуальні технології та прийняття рішень в  складних системах
26.07.2017 9-00 Іноземна мова (англійська) ФМТУП 242 Туризм Туризмознавство 381
051 Економіка управління персоналом та економіка праці
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності
ЮФ 262 Правоохоронна діяльність Правоохоронна діяльність 284
ФСН 061 Журналістика Журналістика 492
231 Соціальна робота Соціальна робота
054 Соціологія Соціологія
232 Соціальне забезпечення Управління соціальним закладом
053 Психологія Психологія
ФРЕТ 153 Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої 334
172 Телекомунікації та радіотехніка Радіотехніка
172 Телекомунікації та радіотехніка Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки
172 Телекомунікації та радіотехніка Інформаційні мережі зв’язку
125 Кібербезпека Безпека інформаційних і комунікаційних систем
125 Кібербезпека Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки
152  Метролгія та інформаційно-вимірювальна техніка Якість, стандартизація, сертифікація
Іноземна мова (нім.франц.) 240
26.07.2017 14-00 Іноземна мова (англійська) ІФФ 136 Металургія Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів 344
132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство
132 Матеріалознавство Термічна обробка металів
132 Матеріалознавство Композиційні та порошкові матеріали, покриття
131 Прикладна механіка Обладнання та технології ливарного виробництва
131 Прикладна механіка Технологія та устаткування зварювання
131 Прикладна механіка Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій
073 Менеджмент Управління проектами
192 Будівництво та цивільна інженерія Промисловеі цивільне будівництво
МФ 131 Прикладна механіка Технології машинобудування 181
131 Прикладна механіка Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування
133 Галузеве машинобудування Металорізальні верстати та системи
133 Галузеве машинобудування Підйомно – транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Авіаційні двигуни та енергетичні установки
26.07.2017 14-00 Іноземна мова (англійська) ГФ 022 Дизайн Дизайн 279
035 Філологія Переклад
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес
ЕТФ 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні машини і апарати 240
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні та електронні апарати
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Енергетичний менеджмент
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв
ФЕУ 071 Облік і оподаткування Облік і аудит 276
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування
075 Маркетинг Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Eкономіка підприємства
Організація торгівлі та комерційна логістика
281 Публічне управління та адміністрування Регіональне управління
ФУФКС 017 Фізична культура і спорт Фізичне виховання 282
016 Спеціальна освіта Корекційна освіта
227 Фізична терапія, ерготерапія Фізична реабілітація
Іноземна мова (нім.франц.) 249

Розклад проведення консультацій перед вступними випробуваннями за освітнім ступенем “магістр”.

Дата Початок Випробування Факультет Аудиторія
29.06.2017 16-00 фахове випробування ТФ 249
541
247
ФКНТ 543
355
45
55
ФМТУП 381
320
530
ГПФ 490а
492
496
ЮФ 525
ФРЕТ 533
24
54
536
ІФФ 344
153
181
334
17-00 МФ 181
28
15 а
151
541
ГФ 498
236
543
ЕТФ 320
290
240
334
ФЕУ 284
282
276
279
ФУФКС 525
521
03.07.2017 14-00 іноземна мова ТФ 541
ФКНТ 543
ФМТУП 381
320
ФРЕТ 530
15-00 ФСН 533
ЮФ 540
ФЕУ 381
543
ІФФ 320
16-00 ГФ 381
ЕТФ 320
543
ФУФКС 540
МФ 530
541

Розклад вступних випробувань з фаху та іноземної мови вступників на навчання за освітнім ступенем “магістр” (перша сесія).

Факультет Спеціальність Освітня програма
(спеціалізація)
Дата Випробування Початок Аудиторія
ТФ 275 Транспортні технології Транспортні технології (автомобільний транспорт) 29.06.2017 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) 9-00 249
30.06.2017 випробування з фаху 9-00 320
06.07.2017 іноземна мова(англ) 9-00 320
06.07.2017 іноземна мова(нім, франц) 9-00 240
275 Транспортні технології Транспортні технології (залізничний транспорт) 29.06.2017 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) 9-00 249
30.06.2017 випробування з фаху 9-00 247
06.07.2017 іноземна мова(англ) 9-00 320
06.07.2017 іноземна мова(нім, франц) 9-00 240
133 Галузеве машинобудування Двигуни внутрішнього згорання 29.06.2017 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) 9-00 249
30.06.2017 випробування з фаху 9-00 249
06.07.2017 іноземна мова(англ) 9-00 249
06.07.2017 іноземна мова(нім, франц) 9-00 240
133 Галузеве машинобудування Колісні та гусеничні транспортні засоби 29.06.2017 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) 9-00 249
30.06.2017 випробування з фаху 9-00 282
06.07.2017 іноземна мова(англ) 9-00 247
06.07.2017 іноземна мова(нім, франц) 9-00 240
ФКНТ 123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерні системи та мережі 29.06.2017 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) 9-00 320
02.07.2017 випробування з фаху 9-00 381
08.07.2017 іноземна мова(англ) 9-00 381
08.07.2017 іноземна мова(нім, франц) 9-00 240
123 Комп’ютерна інженерія Спеціалізовані комп’ютерні системи 29.06.2017 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) 9-00 320
02.07.2017 випробування з фаху 9-00 284
08.07.2017 іноземна мова(англ) 9-00 284
08.07.2017 іноземна мова(нім, франц) 9-00 240
121 Інженерія програмного забезпечення Програмне забезпечення систем 29.06.2017 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) 9-00 320
02.07.2017 випробування з фаху 9-00 320
08.07.2017 іноземна мова(англ) 9-00 320
08.07.2017 іноземна мова(нім, франц) 9-00 240
ФКНТ 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення 29.06.2017 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) 9-00 320
02.07.2017 випробування з фаху 9-00 320
08.07.2017 іноземна мова(англ) 9-00 320
08.07.2017 іноземна мова(нім, франц) 9-00 240
122 Комп”ютерні науки Системи штучного інтелекту 29.06.2017 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) 9-00 320
02.07.2017 випробування з фаху 9-00 282
08.07.2017 іноземна мова(англ) 9-00 181
08.07.2017 іноземна мова(нім, франц) 9-00 240
122 Комп”ютерні науки Інформаційні технології проектування 29.06.2017 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) 9-00 320
02.07.2017 випробування з фаху 9-00 282
08.07.2017 іноземна мова(англ) 9-00 181
08.07.2017 іноземна мова(нім, франц) 9-00 240
124 Системний аналіз Інтелектуальні технології та прийняття рішень в  складних системах 29.06.2017 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) 9-00 320
02.07.2017 випробування з фаху 9-00 276
08.07.2017 іноземна мова(англ) 9-00 279
08.07.2017 іноземна мова(нім, франц) 9-00 240
ЕТФ 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні машини і апарати 29.06.2017 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) 9-00 240
01.07.2017 випробування з фаху 9-00 320
07.07.2017 іноземна мова(англ) 9-00 320
07.07.2017 іноземна мова(нім, франц) 9-00 240
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні та електронні апарати 29.06.2017 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) 9-00 240
01.07.2017 випробування з фаху 9-00 320
07.07.2017 іноземна мова(англ) 9-00 276
07.07.2017 іноземна мова(нім, франц) 9-00 240
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Енергетичний менеджмент 29.06.2017 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) 9-00 240
01.07.2017 випробування з фаху 9-00 381
07.07.2017 іноземна мова(англ) 9-00 284
07.07.2017 іноземна мова(нім, франц) 9-00 240
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 29.06.2017 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) 9-00 240
01.07.2017 випробування з фаху 9-00 381
07.07.2017 іноземна мова(англ) 9-00 381
07.07.2017 іноземна мова(нім, франц) 9-00 240
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації та електропривод 29.06.2017 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) 9-00 240
01.07.2017 випробування з фаху 9-00 240
07.07.2017 іноземна мова(англ) 9-00 279
07.07.2017 іноземна мова(нім, франц) 9-00 240
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв 29.06.2017 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) 9-00 240
01.07.2017 випробування з фаху 9-00 320
07.07.2017 іноземна мова(англ) 9-00 284
07.07.2017 іноземна мова(нім, франц) 9-00 240
ФМТУП 242 Туризм Туризмознавство 29.06.2017 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) 9-00 381
30.06.2017 випробування з фаху 14-00 381-ден, 279 – зао
06.07.2017 іноземна мова(англ) 14-00 381-ден, 279 – зао
06.07.2017 іноземна мова(нім, франц) 14-00 240
051 Економіка управління персоналом та економіка праці 29.06.2017 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) 9-00 381
30.06.2017 випробування з фаху 14-00 320
06.07.2017 іноземна мова(англ) 14-00 320
06.07.2017 іноземна мова(нім, франц) 14-00 240
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності 29.06.2017 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) 9-00 381
30.06.2017 випробування з фаху 14-00 320
06.07.2017 іноземна мова(англ) 14-00 320
06.07.2017 іноземна мова(нім, франц) 14-00 240
ФСН 061 Журналістика Журналістика 29.06.2017 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) 9-00 490а
04.07.2017 випробування з фаху 9-00 381
10.07.2017 іноземна мова(англ) 14-00 276
10.07.2017 іноземна мова(нім, франц) 14-00 240
231 Соціальна робота Соціальна робота 29.06.2017 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) 9-00 490а
04.07.2017 випробування з фаху 9-00 381
10.07.2017 іноземна мова(англ) 14-00 181
10.07.2017 іноземна мова(нім, франц) 14-00 240
054 Соціологія Соціологія 29.06.2017 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) 9-00 490а
04.07.2017 випробування з фаху 9-00 381
10.07.2017 іноземна мова(англ) 14-00 181
10.07.2017 іноземна мова(нім, франц) 14-00 240
232 Соціальне забезпечення Управління соціальним закладом 29.06.2017 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) 9-00 490а
04.07.2017 випробування з фаху 9-00 381
10.07.2017 іноземна мова(англ) 14-00 181
10.07.2017 іноземна мова(нім, франц) 14-00 240
053 Психологія Психологія 29.06.2017 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) 9-00 490а
04.07.2017 випробування з фаху 9-00 320
10.07.2017 іноземна мова(англ) 14-00 320
10.07.2017 іноземна мова(нім, франц) 14-00 240
ФУФКС 017 Фізична культура і спорт Фізичне виховання 29.06.2017 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) 9-00 381
05.07.2017 випробування з фаху 9-00 381
07.07.2017 іноземна мова(англ) 14-00 381
07.07.2017 іноземна мова(нім, франц) 14-00 240
016 Спеціальна освіта Корекційна освіта 29.06.2017 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) 9-00 381
05.07.2017 випробування з фаху 9-00 320
07.07.2017 іноземна мова(англ) 14-00 320
07.07.2017 іноземна мова(нім, франц) 14-00 240
227 Фізична терапія, ерготерапія Фізична реабілітація 29.06.2017 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) 9-00 381
05.07.2017 випробування з фаху 9-00 320
07.07.2017 іноземна мова(англ) 14-00 320
07.07.2017 іноземна мова(нім, франц) 14-00 240
ФРЕТ 153 Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої 29.06.2017 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) 9-00 334
05.07.2017 випробування з фаху 9-00 282
10.07.2017 іноземна мова(англ) 14-00 381
10.07.2017 іноземна мова(нім, франц) 14-00 240
172 Телекомунікації та радіотехніка Радіотехніка 29.06.2017 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) 9-00 334
05.07.2017 випробування з фаху 9-00 276
10.07.2017 іноземна мова(англ) 14-00 334
10.07.2017 іноземна мова(нім, франц) 14-00 240
172 Телекомунікації та радіотехніка Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки 29.06.2017 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) 9-00 334
05.07.2017 випробування з фаху 9-00 279
10.07.2017 іноземна мова(англ) 14-00 279
10.07.2017 іноземна мова(нім, франц) 14-00 240
172 Телекомунікації та радіотехніка Інформаційні мережі зв’язку 29.06.2017 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) 9-00 334
05.07.2017 випробування з фаху 9-00 276
10.07.2017 іноземна мова(англ) 14-00 334
10.07.2017 іноземна мова(нім, франц) 14-00 240
125 Кібербезпека Безпека інформаційних і комунікаційних систем 29.06.2017 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) 9-00 334
05.07.2017 випробування з фаху 9-00 284
10.07.2017 іноземна мова(англ) 14-00 282
10.07.2017 іноземна мова(нім, франц) 14-00 240
125 Кібербезпека Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки 29.06.2017 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) 9-00 334
05.07.2017 випробування з фаху 9-00 284
10.07.2017 іноземна мова(англ) 14-00 282
10.07.2017 іноземна мова(нім, франц) 14-00 240
152  Метролгія та інформаційно-вимірювальна техніка Якість, стандартизація, сертифікація 29.06.2017 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) 9-00 334
05.07.2017 випробування з фаху 9-00 282
10.07.2017 іноземна мова(англ) 14-00 381
10.07.2017 іноземна мова(нім, франц) 14-00 240
ІФФ 136 Металургія Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів 29.06.2017 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) 9-00 344
04.07.2017 випробування з фаху 14-00 344
10.07.2017 іноземна мова(англ) 9-00 344
10.07.2017 іноземна мова(нім, франц) 9-00 240
132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство 29.06.2017 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) 9-00 344
04.07.2017 випробування з фаху 14-00 181
10.07.2017 іноземна мова(англ) 9-00 181
10.07.2017 іноземна мова(нім, франц) 9-00 240
132 Матеріалознавство Термічна обробка металів 29.06.2017 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) 9-00 344
04.07.2017 випробування з фаху 14-00 181
10.07.2017 іноземна мова(англ) 9-00 181
10.07.2017 іноземна мова(нім, франц) 9-00 240
132 Матеріалознавство Композиційні та порошкові матеріали, покриття 29.06.2017 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) 9-00 344
04.07.2017 випробування з фаху 14-00 181
10.07.2017 іноземна мова(англ) 9-00 181
10.07.2017 іноземна мова(нім, франц) 9-00 240
131 Прикладна механіка Обладнання та технології ливарного виробництва 29.06.2017 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) 9-00 344
04.07.2017 випробування з фаху 14-00 219
10.07.2017 іноземна мова(англ) 9-00 219
10.07.2017 іноземна мова(нім, франц) 9-00 240
131 Прикладна механіка Технологія та устаткування зварювання 29.06.2017 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) 9-00 344
04.07.2017 випробування з фаху 14-00 249
10.07.2017 іноземна мова(англ) 9-00 249
10.07.2017 іноземна мова(нім, франц) 9-00 240
131 Прикладна механіка Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій 29.06.2017 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) 9-00 344
04.07.2017 випробування з фаху 14-00 249
10.07.2017 іноземна мова(англ) 9-00 249
10.07.2017 іноземна мова(нім, франц) 9-00 240
073 Менеджмент Управління проектами 29.06.2017 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) 9-00 344
04.07.2017 випробування з фаху 14-00 279
10.07.2017 іноземна мова(англ) 9-00 279
10.07.2017 іноземна мова(нім, франц) 9-00 240
192 Будівництво та цивільна інженерія Промисловеі цивільне будівництво 29.06.2017 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) 9-00 344
04.07.2017 випробування з фаху 14-00 279
10.07.2017 іноземна мова(англ) 9-00 279
10.07.2017 іноземна мова(нім, франц) 9-00 240
МФ 131 Прикладна механіка Технології машинобудування 29.06.2017 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) 9-00 181
03.07.2017 випробування з фаху 9-00 320-ден, 279-зао
08.07.2017 іноземна мова(англ) 14-00 320-ден, 279-зао
08.07.2017 іноземна мова(нім, франц) 14-00 240
131 Прикладна механіка Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування 29.06.2017 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) 9-00 181
03.07.2017 випробування з фаху 9-00 249
08.07.2017 іноземна мова(англ) 14-00 284
08.07.2017 іноземна мова(нім, франц) 14-00 240
133 Галузеве машинобудування Металорізальні верстати та системи 29.06.2017 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) 9-00 181
03.07.2017 випробування з фаху 9-00 381
08.07.2017 іноземна мова(англ) 14-00 249
08.07.2017 іноземна мова(нім, франц) 14-00 240
133 Галузеве машинобудування Підйомно – транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання 29.06.2017 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) 9-00 181
03.07.2017 випробування з фаху 9-00 381
08.07.2017 іноземна мова(англ) 14-00 282
08.07.2017 іноземна мова(нім, франц) 14-00 240
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок 29.06.2017 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) 9-00 181
03.07.2017 випробування з фаху 9-00 181
08.07.2017 іноземна мова(англ) 14-00 181
08.07.2017 іноземна мова(нім, франц) 14-00 240
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Авіаційні двигуни та енергетичні установки 29.06.2017 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) 9-00 181
03.07.2017 випробування з фаху 9-00 181
08.07.2017 іноземна мова(англ) 14-00 181
08.07.2017 іноземна мова(нім, франц) 14-00 240
ФЕУ 071 Облік і оподаткування Облік і аудит 29.06.2017 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) 9-00 276
30.06.2017 випробування з фаху 9-00 276
06.07.2017 іноземна мова(англ) 9-00 276
06.07.2017 іноземна мова(нім, франц) 9-00 240
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування 29.06.2017 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) 9-00 276
30.06.2017 випробування з фаху 9-00 381
06.07.2017 іноземна мова(англ) 9-00 282
06.07.2017 іноземна мова(нім, франц) 9-00 240
281 Публічне управління та адміністрування Регіональне управління 29.06.2017 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) 9-00 276
30.06.2017 випробування з фаху 9-00 381
06.07.2017 іноземна мова(англ) 9-00 282
06.07.2017 іноземна мова(нім, франц) 9-00 240
ФЕУ 075 Маркетинг Маркетинг 29.06.2017 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) 9-00 276
30.06.2017 випробування з фаху 9-00 284
06.07.2017 іноземна мова(англ) 9-00 284
06.07.2017 іноземна мова(нім, франц) 9-00 240
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка підприємства 29.06.2017 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) 9-00 276
30.06.2017 випробування з фаху 9-00 284
06.07.2017 іноземна мова(англ) 9-00 381
06.07.2017 іноземна мова(нім, франц) 9-00 240
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Організація торгівлі та комерційна логістика 29.06.2017 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) 9-00 276
30.06.2017 випробування з фаху 9-00 284
06.07.2017 іноземна мова(англ) 9-00 284
06.07.2017 іноземна мова(нім, франц) 9-00 240
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит 29.06.2017 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) 9-00 276
30.06.2017 випробування з фаху 9-00 381
06.07.2017 іноземна мова(англ) 9-00 381
06.07.2017 іноземна мова(нім, франц) 9-00 240
ГФ 022 Дизайн Дизайн 29.06.2017 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) 9-00 279
04.07.2017 випробування з фаху 9-00 498
07.07.2017 іноземна мова(англ) 9-00 334
07.07.2017 іноземна мова(нім, франц) 9-00 240
035 Філологія Переклад 29.06.2017 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) 9-00 279
04.07.2017 випробування з фаху 9-00 279
07.07.2017 іноземна мова(англ) 9-00 249
07.07.2017 іноземна мова(нім, франц) 9-00 240
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес 29.06.2017 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) 9-00 279
04.07.2017 випробування з фаху 9-00 282
07.07.2017 іноземна мова(англ) 9-00 181
07.07.2017 іноземна мова(нім, франц) 9-00 240
ЮФ 262 Правоохоронна діяльність Правоохоронна діяльність 29.06.2017 співбесіда (для осіб, які вступають на базі невідповідного напряму) 9-00 530
01.07.2017 випробування з фаху 14-00 320
07.07.2017 іноземна мова(англ) 14-00 530
07.07.2017 іноземна мова(нім, франц) 14-00 240

Розклад апеляцій після вступних випробувань з фаху та іноземної мови вступників на навчання за освітнім ступенем “магістр”

Дата апеляція по результатам випробування Факультет Початок  Аудиторія
28.07.2017 фахове випробування ТФ 14-00 530
ФКНТ 533
ІФФ 525
ФРЕТ 534
ФЕУ 536
ГФ 540
28.07.2017 фахове випробування МФ 16-00 536
ЕТФ 540
ФМТУП 530
ЮФ 534
ФСН 533
ФУФКС 525
28.07.2017 Іноземна мова ТФ 17-00 530
ІФФ
ФКНТ
ФРЕТ
28.07.2017 Іноземна мова ФЕУ 18-00 530
ГФ
МФ
ЕТФ
28.07.2017 Іноземна мова ФУФКС 19-00 530
ФМТУП
ЮФ
ФСН