Додатковий прийом в магістратуру 2019

Оголошується додатковий прийом за ОС «магістр» на денну та заочну форми навчання, за спеціальностями:


051 «Економіка»
052 «Політологія»
053 «Психологія»
054 «Соціологія»
061 «Журналістика
071 «Облік і оподаткування»
072 «Фінанси, банківська справа та
страхування»
073 «Менеджмент»
075 «Маркетинг»
076 «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність»
081 «Право»

121 «Інженерія програмного
забезпечення»
122 «Комп’ютерні науки»
123 «Комп’ютерна інженерія»
124 «Системний аналіз»
125 «Кібербезпека»
241 «Готельно-ресторанна справа»
242 «Туризм»
281 «Публічне управління та
адміністрування»
292 «Міжнародні економічні
відносини»

Строки реєстрації
для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови:
з 07.10.2019 р. до 15.10.2019 р.

Строки прийому заяв та документів:
з 07.10.2019 р. до 04.11.2019 р.

Перелік документів
при вступі на навчання
 за ОС магістр

  1. Диплом бакалавра/спеціаліста/магістра та додаток до нього + 2 ксерокопії
  2. Паспорт + 2 ксерокопії (1, 2, 11 стор.)
  3. Ідентифікаційний код + 2 ксерокопії
  4. 4 фотокартки (3*4 см)
  5. Військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов`язаних
  6. Інші документи (якщо це пов`язано з особливими умовами вступу)

Всі документи пред`являються вступником
особисто в оригіналі

Прийом документів здійснюється в ауд. 2.2 Приймальної комісії з 10-00 до 16-00

Порядок організації додаткової сесії вступної кампанії в НУ «Запорізька політехніка» та реєстрації для проходження Єдиного вступного іспиту в період спеціально організованої додаткової сесії 2019 року

Розклад вступних випробувань додаткової сесії