Реєстрація ЗНО (магістерський рівень)

Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378, для вступників, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 08 «Право», 24 «Сфера обслуговування» та 29 «Міжнародні відносини», передбачено участь у вступних випробуванях, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання. (Для спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 24 «Сфера обслуговування», 29 «Міжнародні відносини» – складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови; для спеціальності 081 «Право» – складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування.)

Відповідно до Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти в 2018 році, приймальна комісія здійснює реєстрацію вступників для складання вступних випробувань за допомогою спеціального сервісу, розробленого Українським центром оцінювання якості освіти.

Реєстрація здійснюється за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 60, 7 навчальний корпус ЗНТУ, 1 поверх, ауд. 1.1.

Терміни реєстрації: з 14 травня 2018 року до 18:00 05 червня 2018 року.

Нормативні документи: